W trosce o wychowanie obywatelskie. Społeczne i pedagogiczne funkcje czasopisma "Społeczeństwo Otwarte" 1990-1998 (STUDIA I MONOGRAFIE NR 542)

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 28,00 zł
  29,40 zł*
 • Autor: Wereszczyńska Katarzyna
 • ISBN: 978-83-7395-740-4
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2017
 • Liczba stron: 300
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Monografia powstała na podstawie analizy treści czasopisma „Społeczeństwo Otwarte”, ukazującego się w latach 1990–1998. Prowadzone badania dotyczyły warstwy słownej zawartości i warstwy ilustracyjnej, łączących się tematycznie z zagadnieniami społecznymi i edukacyjnymi w tym czasopiśmie. Badaniami objęto całą zawartość treści miesięcznika, wyodrębniając te, które dotyczyły potrzeby zmian w kształceniu i wychowaniu uczniów, organizowaniu działalności szkoły oraz sytuacji nauczycieli w okresie pierwszego dziesięciolecia przemian ustrojowych i społecznych następujących w Polsce. Głównym wątkiem badawczym było poznanie i przedstawienie działalności czasopisma w zakresie wychowania obywatelskiego i wiedzy o społeczeństwie, a także przybliżenie aktualnej problematyki z takich dziedzin, jak: socjologia, pedagogika, psychologia, polityka, prawo, filozofia, etyka, historia, gospodarka. Przedstawione spostrzeżenia, koncepcje i propozycje dotyczące realizacji przedmiotu wiedza o społeczeństwie i wychowanie obywatelskie w szkole, omawiane przez autorów na łamach tego miesięcznika, a przedstawione i zinterpretowane przez autorkę, bardzo ważne w latach 1990–1998, stają się ponownie istotne i aktualne w sytuacji zmian zachodzących obecnie w edukacji. Monografia adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy włączą się w nurt modernizacji edukacji obywatelskiej i będą dążyć do nadawania jej znaczeń bliskich nowej filozofii wychowania współczesnego człowieka. Jak podkreślił w recenzji prof. Stanisław Palka, jest to praca, której „temat poznawczo powiązany jest głównie z pedagogiką społeczną, pedagogiką szkolną, praktycznie zaś z edukacją obywatelską i wiedzą o społeczeństwie. Książka ma zarówno walory naukowe, jak i praktyczne, co jest pożądane w publikacjach z dziedziny pedagogiki”.
ZobaczPobierz
Wereszczynska-W-trosce-spis.pdf Pobierz