Prawo do odstąpienia od umowy

 

1) INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ul. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z WZORU FORMULARZA odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 

2) PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wykrycia braków lub wad dostarczonego Towaru.

 1.      Reklamacja dotycząca Towaru powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać:
  a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację,
  b) dane adresowe do kontaktu, zawierające adres pocztowy oraz adres mailowy,
  c) informacje wskazujące na rodzaj wady (np. rodzaj uszkodzenia, braki stron itd.),
  d) załączony wadliwy egzemplarz Towaru,
  e) numer Zamówienia lub inne potwierdzenie złożonego Zamówienia przez Portal.
 2.      Reklamację należy wysłać na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Dział Handlowy, ul. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole z dopiskiem: reklamacja. Dopuszcza się przesłanie reklamacji drogą mailową na adres: wydawnictwo@uni.opole.pl, ale będzie ona rozpatrywana dopiero po dokonaniu przez Użytkownika zwrotu wadliwego Towaru.
 3.      Ogólny kontakt w sprawie reklamacji – mailowy: wydawnictwo@uni.opole.pl lub wydprom@uni.opole.pl  i telefoniczny: 77/401 67 46 lub 77/ 401 66 85.
 4.      Wydawca informuje, że nie przyjmuje zwrotów odsyłanych za pobraniem lub na koszt Wydawcy.
 5.      Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 Dni Roboczych, liczonych od daty dostarczenia kompletnej reklamacji. O wyniku reklamacji Wydawca powiadamia Użytkownika drogą mailową, chyba że Użytkownik zastrzeże sobie inną formę kontaktu.
 6.      W przypadku gdy informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem Wydawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
 7.      Niekompletne reklamacje nie będą rozpatrywane.

Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: wydawnictwo@uni.opole.pl