Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Księgarnia internetowa  Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego, ul. Dmowskiego 7-9,
45-365 Opole, Uniwersytet Opolski NIP 7540007179 (http://wydawnictwo.uni.opole.pl) prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu oraz na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej z klientem.

3. Z usług Księgarni internetowej mogą korzystać osoby fizyczne powyżej 18. roku życia (lub posiadające zgodę opiekunów) oraz podmioty gospodarcze.

4. Dane osobowe rejestrowane w Księgarni internetowej są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności Księgarni z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w obowiązujących przepisach dot. ochrony danych osobowych

5. Ceny towarów prezentowanych w Księgarni internetowej podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Sklep wystawia faktury VAT.

6. Cena towaru jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez klienta.

7. Księgarnia internetowa zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, które znajdują się w ofercie, do wprowadzenia nowych towarów oraz do usuwania towarów, do przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz ich usuwania, a także do wprowadzania w nich zmian.

8. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Księgarni, znajdujące się przy kupowanym towarze w chwili złożenia zamówienia.

9. Zdjęcia towarów umieszczane w Księgarni mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych cech produktu.

10. Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Księgarni internetowej stanowią jego własność w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej, a co za tym idzie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach Internetowych bądź aukcjach bez zgody właściciela Sklepu.

11.Księgarnia internetowa nie łączy promocji i rabatów.

12. Księgarnia internetowa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, który obowiązuje od momentu publikacji na stronie Internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, będzie obowiązywała wersja Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

 

II ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych, pozwalających na weryfikację płatnika i odbiorcy towaru.

2. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.

3. Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny za pośrednictwem strony internetowej.

4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na skrzynkę e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia.

5. Zamówienia realizowane są w ciągu 2-3 dni roboczych od daty potwierdzenia wpłaty przez Biuro Rachunkowe Uniwersytetu Opolskiego. Dostarczenie przesyłki trwa około 4 dni roboczych (wg zasad świadczenia usług przez Pocztę Polską).

6. Możliwy jest odbiór osobisty w Opolu przy ul. Dmowskiego 7-9 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym nr tel.   +48 (77) 40 16 685, 77 40 16 746.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prośby o potwierdzenie zamówienia i weryfikacji danych podanych przez klienta.

8. Zamówienie będzie zrealizowane, jeżeli towar jest dostępny w sklepie. W innym przypadku klient zostanie poinformowany i podejmie decyzję, czy zrealizować niepełne zamówienie czy je anulować.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy występują błędy w opisie produktu, ceny bądź stanu magazynowego w sklepie.

10. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

III PŁATNOŚCI I WYSYŁKA 

1. Klient ma do wyboru następujące płatności

a) przelewem:
- przedpłata na konto nr: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
Santander Bank Polska SA;

Uniwersytet Opolski , Pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole

Sugerowany czas na dokonanie wpłaty wynosi 7 dni roboczych.

W przypadku nie zaksięgowania wpłaty po upływie 14 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane i będzie wymagało ponownego złożenia.

- realizacja zamówienia następuje po odnotowaniu wpłaty przez Biuro Rachunkowe Uniwersytetu Opolskiego (na adres wydprom@uni.opole.pl można przesłać potwierdzenie wpłaty)

- firmy państwowe (np. biblioteki, szkoły, urzędy) oraz księgarnie zgodnie ze wskazanym terminem na fakturze wysłanej wraz z towarem

b) gotówką w siedzibie Wydawnictwa (nie przyjmujemy kart płatniczych)

2. Ceny przesyłek określone są wg wagi towaru i cennika Poczty Polskiej.

3. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy Poczta Polska

4. Zamówień nie realizujemy poza granicami kraju.

5. Klient otrzymuje towar wraz z fakturą VAT.

6. Za opóźnienia wynikające z działania przewoźnika Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności.

7. Z powodu przeprowadzanych inwentaryzacji, przerw urlopowych i innych, termin wysyłki ulega wydłużeniu. Podane terminy są szacunkowe i należy je traktować orientacyjnie.

IV GWARANCJA I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Księgarni w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

- wad fabrycznych,

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu – zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 6 rozdz. VI Regulaminu.

- innych niezgodności towaru z zawartą umową (zamówieniem)

2. W przypadku zgłoszenia reklamacji z powodu wad fabrycznych lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, Kupujący informuje sprzedawcę poprzez pocztę elektroniczną (adres:wydprom@uni.opole.pl) o zaistniałej sytuacji, zamieszczając w
e-mailu opis wady lub powód zwrotu. Wadliwy towar należy odesłać do Sprzedawcy na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ul. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole, z dopiskiem Dział Handlowy. Do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć potwierdzenie zakupu (fakturę VAT lub paragon fiskalny) i opis przyczyny reklamacji, okoliczności i datę ujawnienia wady i żądania (wymiana czy zwrot gotówki), dane klienta wraz z numerem konta do przelewu.

3. W przypadku, gdy towar nie jest zgodny z zamówieniem, kupujący powinien zawiadomić sprzedawcę poprzez pocztę elektroniczną (adres:wydprom@uni.opole.pl) o zaistniałej sytuacji, a następnie powinien odesłać towar wraz z opisem niezgodności na adres Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 45-365 Opole, ul. Dmowskiego 7-9.

4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych.

5. Koszty przesyłki reklamacyjnej ponosi tymczasowo Kupujący.

6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych do niego za pobraniem.

7. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, wadliwy towar zostanie wymieniony na towar pozbawiony wad. Sprzedający zwraca kupującemu koszty przesyłki towaru. Wyżej wymienione koszty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. W przypadku bezzasadnej reklamacji, towar jest odsyłany na koszt Kupującego.

8. Jeżeli nie będzie możliwości wymiany reklamowanego towaru na taki sam towar (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne dostępne w sklepie towary do wyboru (uwzględniając ewentualne różnice w cenie).

9. Podstawą do reklamacji nie są różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Księgarni, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Kupującego.

10. Wszelkie czynności dodatkowe niezbędne do załatwienia reklamacji zostaną ustalone indywidualnie z Kupującym.

V ODSTĄPIENIENIE OD UMOWY

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru klientowi i wysłaniu go na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ul. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole.

2. Zwracany towar musi być nienaruszony i kompletny wraz z opakowaniem i dowodem zakupu.

3. Zwracany towar należy zapakować tak, aby nie został uszkodzony w czasie transportu.

4. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

VI INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”,  „GDPR” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”. W związku z powyższym informujemy, że:

 1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2.       Z Inspektorem Ochrony Danych nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:- realizacja zamówień - obsługi sprzedaży książek;
 4.      Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5.      Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 6.      Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7.      Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 8.      Dane przechowywane będą przez okres czasu (od dnia realizacji umowy lub od dnia likwidacji Pana/Pani indywidualnego konta w systemie sprzedaży Wydawnictwa UO) zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej oraz windykacji należności.
 9.      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych;
 10.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 12.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

I. Google Analytics

Nasz Serwis korzysta z Google Analytics, jednak zebrane informacje mają wyłącznie charakter statystyczny i służą jedynie do ulepszania strony wydawnictwo.uni.opole.pl i dopasowywaniu do Państwa oczekiwań.
Adresy IP osób odwiedzających niniejszą stronę nie są przetwarzane.
Nie udostępniamy posiadanych danych o Użytkownikach odwiedzających stronę wydawnictwo.uni.opole.pl podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji, iż o przedmiotowe dane zwróci się sąd lub uprawniony do tego organ administracji publicznej.
W razie zmiany polityki prywatności, stosowne informacje o tym fakcie zastaną zamieszczone na tej stronie

II. Pliki Cookies

Na stronie internetowej wydawnictwo.uni.opole.pl zostały użyte "ciasteczka" – cookies.
Niniejsza polityka cookies odnosi się do serwisu internetowego wydawnictwo.uni.opole.pl, którego operatorem jest Wydawnictwo UO. Termin "cookie" został tutaj użyty w odniesieniu do ciasteczek i podobnych technologii objętych Dyrektywą WE o prywatności i łączności elektronicznej
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:PL:NOT).

Co to są Cookies?

Cookies, potocznie zwane ciasteczkami, są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi w pamięci stałej urządzenia przez przeglądarki internetowe. Dzięki nim serwis internetowy działa prawidłowo, ułatwiają one nawigację oraz zwiększają bezpieczeństwo serwisu. Pliki te przechowują informacje wykorzystywane przez serwisy internetowe między innymi do ustalenia preferencji użytkownika odnośnie do przeglądanych treści, przeprowadzenia automatycznej autoryzacji użytkownika w serwisie.
Ciasteczka używane w serwisie internetowym wydawnictwo.uni.opole.pl są bezpieczne, nie przechowują danych osobowych oraz nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie użytkownika, jego dane i zainstalowane oprogramowanie.

Jakiego rodzaju cookies używamy?

Serwis internetowy wydawnictwo.uni.opole.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

1. tymczasowe – pliki te przechowują informacje dotyczące akcji wykonanych przez użytkownika podczas aktywnej sesji korzystania z serwisu internetowego. Tymczasowe pliki cookie usuwane są automatycznie przez przeglądarkę internetową po opuszczeniu serwisu internetowego. Zablokowanie tymczasowych plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego.

2. cookies osób trzecich: pliki przechowują dane zgodnie z polityką prywatności partnera serwisu internetowego. Partnerami serwisu internetowego wydawnictwo.uni.opole.pl są:
Google Analytics - http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Facebook - http://www.facebook.com/help/cookies

3. trwałe – pliki te przechowują preferencje użytkownika dotyczące działania serwisu internetowego oraz jego wyglądu. Służą one do zapamiętywania danego komputera i mogą być kojarzone z danymi osobowymi. Trwałe pliki cookie usuwane są automatycznie przez przeglądarkę internetową po określonym w nich okresie ważności. Wykorzystując trwałe pliki cookie zwiększamy komfort użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu internetowego.

Czy pliki Cookies przechowują dane osobowe?

Serwis internetowy wydawnictwo.uni.opole.pl w większości przypadków nie zbiera i nie przechowuje w plikach cookie danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, nip, pesel czy dane teleadresowe. Są jednak miejsca, w których zaznaczając pole "zapamiętaj mnie", zachowujemy w zaszyfrowanej postaci dane, które są niezbędne do wykonania danej funkcjonalności.

Jak zablokować lub usunąć cookies?

Użytkownik korzystający z serwisu internetowego wydawnictwo.uni.opole.pl może w każdej chwili zablokować lub usunąć pliki cookies na swoim urządzeniu. Aby zablokować lub usunąć cookies należy wykorzystać mechanizmy przeglądarki internetowej - instrukcję blokady lub usunięcia plików cookies znajdzują się w w pliku / menu pomocy.
Informujemy, że zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może spowodować nieprawidłowe działanie serwisu internetowego lub brak możliwości skorzystania z wybranych jego funkcjonalności.

Uwagi

Niniejsza polityka plików "cookies" może ulec zmianie na wskutek zmian funkcjonalności serwisu internetowego lub zmian w sposobie obsługi "cookies" osób trzecich.
Wydawnictwo UO nie odpowiada za stosowaną politykę cookies w innych serwisach internetowych, do których odnoszą się linki zamieszczone w serwisie wydawnictwo.uni.opole.pl

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Lista kategorii