The lichen biota of Opole Silesia (South Poland). Part 1. The list of lichen species (STUDIA I MONOGRAFIE NR 431)

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni 15.75 zł

  Stara cena: 15,75 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 7,50 zł
  7,88 zł*
 • Autor: Leśniański Grzegorz Z.
 • ISBN: 978-83-7395-383-3
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2010
 • Liczba stron: 162
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
This publication is the results of research on lichen biota (lichenized fungi) of Opole Silesia (the region in south-western Poland), including field works carried out in the years 1992–2008. The introductory part of books contains data on the geological structure, climatic condition, and vegetation. The main part of work contain a list of 411 species of lichens listed on Opole Silesia between 1849 and 2008 year. For each species are given: frequency, dynamics, status of endangerment, location of historical and contemporary sites, bibliography, herbarium data.
The publication in the field of lichenology. The book focuses on issues: biodiversity, chorology, and species ecology.
The book is addressed to any person interested in lichenology, botany, and environmental protection in Poland and neighboring countries.

Publikacja jest wynikiem badań nad biotą porostów (grzybów zlichenizowanych) Śląska Opolskiego (regionu leżącego w południowo-zachodniej Polsce), w tym prac terenowych wykonanych w latach 1992–2008. Część wstępna pracy zawiera dane na temat budowy geologicznej obszaru, warunków klimatycznych i roślinności. Część główna pracy zawiera wykaz 411 gatunków porostów notowanych na tym terenie między 1849 a 2008 rokiem. Dla każdego gatunku podano: frekwencję, dynamikę, status zagrożenia, lokalizację stanowisk współczesnych i historycznych, bibliografię, dane o zasobach zielnikowych.
Praca z dziedziny lichenologii. Dotyczy głównie zagadnień: różnorodności gatunkowej, chorologii, ekologii gatunku.
Praca adresowana jest do każdej osoby zainteresowanej lichenologią, botaniką i ochroną przyrody w Polsce i krajach ościennych.