Rośliny ustępujące i rzadkie w siedliskach antropologicznych Śląska. Cz. I Studium florystyczno-ekologiczne. Cz. II Katalog stanowisk oraz charakterystyka gartunków (STUDIA I MONOGRAFIE 454)

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni43.05 zł

  Stara cena: 43,05 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 20,50 zł
  21,53 zł*
 • Autor: Nowak Arkadiusz
 • ISBN: 978-83-7395-451-9
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 454
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Dwuczęściowa monografia kompleksowo przedstawia zjawisko występowania roślin ustępujących i rzadkich w siedliskach antropogenicznych Śląska. Charakteryzuje kilkaset gatunków w odniesieniu m.in. do typów zajmowanych biotopów, odporności na antropopresję, zmian zasięgów regionalnych w wyniku apofityzacji oraz zmian amplitudy synekologicznej. Na podstawie danych chorologicznych i syntaksonomicznych przedstawiono model „rozproszonego miasta”, który odnosi się do strefowo-pasmowego układu siedlisk antropogenicznych promieniście rozchodzących się z terenów zurbanizowanych i zasiedlanych przez gatunki z natury rzadkie. Monografia adresowana jest do środowisk akademickich i studenckich zainteresowanych geobotaniką, botaniką konserwatorską, ochroną różnorodności biologicznej i przyrody.
 • Autor: Nowak Arkadiusz
 • ISBN: 978-83-7395-451-9
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 454
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego