Doświadczalnictwo ekologiczne - metody wybrane (STUDIA I MONOGRAFIE NR 512)

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni22.05 zł

  Stara cena: 22,05 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 10,50 zł
  11,03 zł*
 • Autor: Sporek Kazimierz, Sporek Monika
 • ISBN: 978-83-7395-616-2
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2014
 • Liczba stron: 224
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Jest to drugie, poprawione i poszerzone wydanie monografii z zakresu doświadczalnictwa ekologicznego. Praca zawiera oryginalne wyniki badań i przemyślenia autorów. Informuje o metodologicznym podejściu oraz założeniach wykonania eksperymentu przyrodniczego. Z przesłanek filozoficznych konstruowana jest koncepcja modelowania zjawisk ekologicznych zachodzących zarówno w glebie, jak i w złożonych zbiorowiskach roślin drzewiastych. Modele te wyprowadzane są z przesłanek allometrycznych. Podstawą opisu procesu biologicznego jest modelowanie oparte na informacjach liczbowych uzyskiwanych z pomiarów, szczegółowo opisanych w dziale poświęconym biometrii. Analiza struktury biomasy dominujących gatunków sosny i świerka daje podstawy do oszacowania produktywności ekosystemów leśnych, wydajności w wiązaniu energii solarnej. Kontrolowanie zakłóceń w procesach biologicznych znajdujemy w monitoringu zanieczyszczeń wprowadzanych do ekosystemów leśnych z uzasadnieniem konstrukcji oryginalnych podkoronowych chwytników kołnierzowych opadów atmosferycznych potrzebą badania pokrywy śnieżnej i wykorzystaniem kory sosny jako biowskaźnika.
W poszerzonej części monografii zweryfikowano hipotezę wpływu zabiegów pielęgnacyjno-selekcyjnych na redukcję szkód w drzewostanach sosnowych spałowanych przez jelenie. Zwrócono uwagę na nowe zadania dla doświadczalnictwa ekologicznego związane z konkurencją o zasoby naturalne. Ostra konkurencja doprowadziła do nadmiernej eksploatacji przyrody i dewastacji układów biologicznych. Działania te spowodowały kryzys środowiska, który już dzisiaj nie ma charakteru przejściowego. Przejawem kryzysu środowiska jest kryzys gospodarczy z coraz ostrzejszymi konfliktami międzynarodowymi o zasoby naturalne.

Opracowanie niniejsze zostało pomyślane jako książka pomocnicza dla studiujących ekologię na kierunkach przyrodniczych, poczynając od biologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, biotechnologii aż po leśnictwo, a w szczególności dla studentów studiów doktoranckich.
 • Autor: Sporek Kazimierz, Sporek Monika
 • ISBN: 978-83-7395-616-2
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2014
 • Liczba stron: 224
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego