Stance in press discourse: The case of Poles and Poland in the Guardian STUDIA I MONOGRAFIE NR 514

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni 17.85 zł

  Stara cena: 17,85 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 8,50 zł
  8,93 zł*
 • Autor: Wilk Przemysław
 • ISBN: 978-83-7395-629-2
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2014
 • Liczba stron: 182
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Książka ma charakter interdyscyplinarny i wpisuje się w nurt badań nad dyskursem. Jej celem było skonstruowanie eklektycznego modelu analizy pojęcia postawy/oceny (ang. stance) w dyskursie prasowym oraz jego empiryczna weryfikacja. Model został zbudowany w oparciu o wybrane zagadnienia Krytycznej Analizy Dyskursu, językoznawstwa kognitywnego oraz semantyki aksjologicznej. W celu weryfikacji założeń teoretycznych modelu oraz jego mocy wyjaśniającej skompilowano korpus spójnych tematycznie tekstów prasowych pochodzących z brytyjskiego dziennika „Guardian”. Ustalono trzy dominujące kategorie tematyczne korpusu, tj. wejście Polski do Unii Europejskiej, polska emigracja do Wielkiej Brytanii oraz rządy braci Kaczyńskich, które następnie poddano szczegółowej analizie opartej na kategoriach analitycznych stworzonego modelu.

Książka adresowana jest do osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z badaniem języka wartości oraz analizą dyskursu w perspektywie interdyscyplinarnej.


This interdisciplinary monograph falls within the domain of discourse studies. Its main goal was to develop an eclectic theoretical and analytical framework of stance expression in press discourse and to test it empirically. The framework draws on insights and concepts from Critical Discourse Analysis, cognitive linguistics and axiological semantics. To test the model’s theoretical assumptions as well as its explanatory power, a corpus of thematically coherent news items from the Guardian was compiled. Within the corpus, the three dominant thematic categories, namely, Polish accession to the EU, Polish migration to Great Britain, and the Kaczynski brothers’ rule, were established and were later subject to analysis
ZobaczPobierz
Wilk-Stance-in-spis-tresci.pdf Pobierz