Parlament Europejski w strukturze instytucjonalnej i politycznej Unii Europejskiej

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 21,00 zł
  22,05 zł*
 • Autor: Zuba Krzysztof, Choroś Błażej (red. nauk.)
 • ISBN: 978-83-7395-823-4
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2019
 • Liczba stron: 258
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Monografia składa się z czternastu rozdziałów przyporządkowanych do czterech głównych części odpowiadających głównym aspektom działania Parlamentu Europejskiego. Można ją traktować zarówno jako ogólne kompendium wiedzy o Parlamencie Europejskim, jak i zbiór szczegółowych studiów ukazujących z różnych perspektyw poszczególne elementy teorii i działania Parlamentu Europejskiego.

Parlament stanowi fundament demokracji reprezentatywnej. Tak więc w pełni zrozumiały jest fakt, że pozostaje jednym z najbardziej eksplorowanych aspektów współczesnych badań nad demokracją. Kluczowe wyzwanie w badaniach nad Parlamentem Europejskim wynika z faktu, że jest on (tak jak cała Unia Europejska) fenomenem. To zaś oznacza, że z jednej strony – trudno stosować do niego istniejącą siatkę teoretyczną i metodologiczną wypracowaną na potrzeby parlamentów państwowych, a z drugiej strony – nie sposób stworzyć odrębnych teorii (w mniejszym stopniu dotyczy to metod) dla tak unikatowego zjawiska.

Monografia podejmuje próbę zmierzenia się z tymi wyzwaniami, ale jednocześnie ma ambicje spełnienia utylitarnej funkcji podręcznika akademickiego, jak również stanowienia głosu w naukowej dyskusji nad miejscem i rolą Parlamentu Europejskiego w strukturze Unii Europejskiej.

Autorzy położyli duży nacisk na czytelną strukturę oraz treść, stąd też czytelnik może spodziewać się tekstu przyjaznego w lekturze. Praca jest adresowana do badaczy zainteresowanych systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej, studentów europeistyki, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych oraz wszystkich pragnących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą funkcjonowania Parlamentu Europejskiego.

 • Autor: Zuba Krzysztof, Choroś Błażej (red. nauk.)
 • ISBN: 978-83-7395-823-4
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2019
 • Liczba stron: 258
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego