Ruch i przestrzeń w twórczości rysunkowej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (STUDIA I MONOGRAFIE NR 613)

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 17,00 zł
  17,85 zł*
 • Autor: Jędrzejowska Ewa
 • ISBN: 978-83-7395-947-7, e-ISBN 978-83-7395-948-4
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2021
 • Liczba stron: 156
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Książka ma charakter teoretyczno-badawczy. Składa się z dwóch części. W pierwszej, opartej na pedagogiczno-psychologicznej literaturze, przedstawiono teoretyczne podstawy twórczości plastycznej. Omówiono pojęcie twórczości, jej istotę oraz rozwój rysunkowości dziecka, z uwzględnieniem jej etapowości. Kolejny podrozdział podejmuje temat ruchu i przestrzeni jako elementów formy plastycznej w rysunku dziecka i jest krótkim przeglądem sposobów stosowania środków artystycznego wyrazu, z podkreśleniem sposobów obrazowania w rysunku ruchu i przestrzeni. W dalszej części rozdziału teoretycznego opisano znaczenie rysunku i aktywności plastycznej w rozwoju dziecka oraz rolę nauczyciela jako osoby wspierającej aktywność plastyczną dziecka.

Część druga ma charakter empiryczny. W oparciu o analizę 1471 rysunków dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym została podjęta próba oceny dwóch elementów dziecięcej rysunkowości: umiejętności obrazowania w rysunku ruchu i przestrzeni. Uzupełnieniem analiz są zamieszczone w pracy rysunki, ilustrujące opisywane aspekty twórczości plastycznej dzieci. 

 Monografia jest opracowaniem z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wychowania estetycznego.

 Praca może być użyteczna dla badaczy z dziedziny pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz teorii wychowania estetycznego, nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz studentów kierunków pedagogicznych.

 

Książka dostępna na ibuk.pl: https://www.ibuk.pl/fiszka/260622/ruch-i-przestrzen-w-tworczosci-rysunkowej-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-i-mlodszym-wieku-szkolnym.html

ZobaczPobierz
Jedrzejowska_Ruch_i_przestrzeń_Spis_tresci.pdf Pobierz