Rozwój myśli organizatorskiej. Główne kierunki i ich przedstawiciele (STUDIA I MONOGRAFIE NR 579)

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 41,00 zł
  43,05 zł*
 • Autor: Sokołowska Stanisława, Mijal Anna
 • ISBN: 978-83-7395-834-0
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2019
 • Liczba stron: 438
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Monografia zawiera omówienie rozwoju myśli organizatorskiej uwarunkowanego historyczną chronologią. Dorobek naukowy badaczy, praktyków zarządzania i doradców organizacyjnych, reprezentujących różne szkoły i nurty badawcze, uzupełniono ich biografiami, także pozazawodowymi. Szczególną uwagę skupiono na historii myśli organizatorskiej po II wojnie światowej, poszerzając tym samym obszar poznania o sylwetki i dokonania współczesnych badaczy, wpływających na rozwój nauk o zarządzaniu.

Publikacja jest skierowana do zróżnicowanego kręgu odbiorców: studentów i absolwentów kierunków społecznych: zarządzania, logistyki, ekonomii, finansów i rachunkowości, politologii, administracji, prawa, socjologii, a także kierunków humanistycznych: historii, filozofii, nauk o kulturze i religii.

Książka powinna stanowić uzupełnienie i wzbogacenie wiedzy oraz źródło wielu inspiracji dla przedsiębiorców, menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, jak również dla konsultantów i analityków biznesowych.

ZobaczPobierz
Sokolowska-Mijal-Rozwoj-mysli-spis-tresci.pdf Pobierz