Instrumenty pochodne na międzynarodowych rynkach finansowych (wybrane zagadnienia). Teoria i przykłady

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni18.90 zł

  Stara cena: 18,90 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 9,00 zł
  9,45 zł*
 • Autor: Fałat-Kilijańska Ilona, Karwowski Jacek, Poskart R
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Falat-Kilijanska-Karwowski-Poskart-Instrumenty-spis-tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-586-8
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2014
 • Liczba stron: 188
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Zadaniem tej monografii jest przybliżenie Czytelnikowi zagadnień związanych z identyfikacją wybranych rodzajów ryzyka, zwłaszcza kursowego i stopy procentowej, i wyborem odpowiednich instrumentów dopasowanych do danej sytuacji, zwłaszcza w celu zabezpieczenia się przed poniesieniem straty albo chociaż jej ograniczenia. Należy tę publikację traktować zatem jako wprowadzenie do problematyki wykorzystania po-chodnych instrumentów finansowych do zarządzania ryzykiem przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. W pracy zostały przedstawione podstawowe informacje na temat in-strumentów pochodnych (forward, futures, swap, opcje). Ich znajomość jest w dzisiejszych czasach absolutnie niezbędna, by poruszać się w miarę swobodnie w dziedzinie finansów na dowolnym poziomie: kraju, regionu, gminy, przedsiębiorstwa, nawet gospodarstwa domowego. Dzięki takiej wiedzy można mieć lepszą pozycję nego-cjacyjną, np. z bankiem. W przeciwieństwie do wielu publikacji prezentujących instru-menty pochodne bardzo ogólnie albo w sposób bardzo „techniczny”, autorzy posługują się przykładami liczbowymi wyjaśniającymi istotę omawianych kontraktów oraz ich zasto-sowanie. W pracy oparto się na aktualnej, ale i starszej, wartościowej, literaturze przed-miotu w języku polskim, angielskim i niemieckim. Autorzy wykorzystali też własne do-świadczenia zawodowe oraz wynikające z kontaktów z instytucjami finansowymi.

Praca jest adresowana do studentów wyższych szkół ekonomicznych, zwłaszcza specjali-zujących się w dziedzinie finansów / rynków finansowych oraz przedsiębiorców
 • Autor: Fałat-Kilijańska Ilona, Karwowski Jacek, Poskart R
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Falat-Kilijanska-Karwowski-Poskart-Instrumenty-spis-tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-586-8
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2014
 • Liczba stron: 188
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego