Rodzina w kręgu ponowoczesnych przemian i wyzwań niepełnosprawności

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 20,00 zł
  21,00 zł*
 • Autor: Brągiel Józefa, Górnicka Beata
 • ISBN: 978-83-8095-755-8
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2020
 • Liczba stron: 180
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: "Impuls" Kraków, publikacja sfinansowana przez UO

Monografia stanowi studium poświęcone rodzinie – jest analizą przemian zachodzących w rodzinie w dobie ponowoczesności, w tym w rodzinie borykającej się z problemem niepełnosprawności. Składa się z dwóch części, w których zawarto dwanaście rozdziałów.

Część pierwsza, zatytułowana Ponowoczesne przemiany rodziny, zawiera sześć rozdziałów poświęconych specyficznym procesom ponowoczesności, które powodują przemiany dokonujące się we współczesnej rodzinie – począwszy od definiowania rodziny, poprzez zmiany w jej strukturze i pełnionych w niej rolach społecznych kobiet i mężczyzn, aż po omówienie współczesnych form życia małżeńsko-rodzinnego (w tym m.in. kohabitację, związki LAT, DINKS itp.). Tutaj ukazano również przemiany w tradycyjnych rolach rodzicielskich, prowadzące do skrystalizowania „nowego wzorca ojca” i macierzyństwa. Oprócz tego zwrócono uwagę na charakterystykę dorosłości dzieci w tradycyjnym i ponowoczesnym ujęciu, pokazując rozmiary odraczania realizacji zadań dorosłości, ich przyczyny i sposoby radzenia sobie z tym problemem. Ponadto w tej części omówione zostały przemiany demograficzne w rodzinie w zakresie struktury rodziny, liczby małżeństw, rozwodów i separacji.

Druga część monografii, zatytułowana Rodzina w kręgu wyzwań niepełnosprawności, poświęcona została wybranym aspektom funkcjonowania rodziny, w której pojawia się problem niepełnosprawności. W części tej ukazano ewolucję podejścia do niepełnosprawności oraz przemiany w zakresie jej percepcji i ochrony praw osób z niepełnosprawnością. Na tym tle omówiono zagadnienia poświęcone rodzinie wychowującej dziecko z niepełnosprawnością od urodzenia aż po wiek szkolny, a także w okresie jego dorastania. Podjęto tu także tematykę funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w dorosłości, w tym w sytuacji, gdy osoby te zakładają własną rodzinę i podejmują role rodzinne – partnerskie i rodzicielskie. Omówiono również zagadnienia dotyczące rodziny, w skład której wchodzi senior z niepełnosprawnością. Całość podsumowano zwróceniem uwagi na kwestie wsparcia społecznego, udzielanego rodzinie, która w różnych okresach swojego funkcjonowania pokonuje wyzwania niepełnosprawności.

Monografia może zainteresować wszystkich tych którym bliskie są kwestie rodziny i jej funkcjonowania we współczesnym zmieniającym się świecie, w czasie, gdy rodzina – pomimo wielu przeobrażeń i zagrożeń – wciąż stanowi najważniejsze środowisko życia człowieka. Publikacja może wzbogacić księgozbiory badaczy rodziny, służyć pomocą nauczycielom i wychowawcom oraz studentom przygotowującym się do pracy z rodziną, a być może - stać się inspiracją dla dalszych poszukiwań koncentrujących się wokół różnych aspektów funkcjonowania rodziny.

ZobaczPobierz
Bragiel-Rodzina-w-kregu-ponowoczesnych_spis_tresci.pdf Pobierz