Rodzina - Rodzicielstwo - Odpowiedzialność. Perspektywa pedagogiki społecznej. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 614)

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 23,00 zł
  24,15 zł*
 • Autor: Brągiel Józefa, Matyjas Bożena, Segiet Katarzyna
 • ISBN: 978-83-7395-950-7
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2021
 • Liczba stron: 198
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Monografia stanowi studium poświęcone rodzinie i zagadnieniom bezpośrednio z nią związanym, takim jak rodzicielstwo i odpowiedzialność. Jest prezentacją problematyki poruszanej na gruncie wielu nauk społecznych, w tym zwłaszcza pedagogiki, psychologii, socjologii czy prawa. Autorki natomiast sytuują omawiane zagadnienia w obszarze pedagogiki społecznej.

            Książka składa się z trzech części.

            W części pierwszej pt. Rodzina jako kategoria poznania naukowego na gruncie pedagogiki omówiono takie zagadnienia szczegółowe jak: określenie rodziny jako kategorii analiz pedagogicznych, przemiany modelu i funkcjonowania rodziny w kontekście zachodzących przemian społeczno-kulturowych, rodzina w przestrzeni życia człowieka/dziecka – teoria drogi, zagrożenia, a także specyfika badań rodziny / nad rodziną w pedagogice społecznej.

            Druga część pt. Rodzicielstwo w kontekście przemiany ról zawiera analizę rodzicielstwa w różnych jego wymiarach i aspektach. Wymienione i scharakteryzowane zostały tutaj rodzaje i atrybuty rodzicielstwa, omówiono zagadnienia, które dotyczą: rodzicielstwa jako procesu wspólnego rozwoju rodzica i dziecka, rodzicielstwa w kontekście przemiany ról oraz nowych trendów w realizacji wychowawczych aspektów rodzicielstwa.

            W części trzeciej Odpowiedzialność rodzicielska i jej znaczenie w procesie wychowawczym dziecka omówiono następujące zasadnicze zagadnienia: zaprezentowanie wybranych poglądów i analiz dotyczących odpowiedzialności w kategoriach poznawczych, przedstawienie odpowiedzialności rodzicielskiej w kategorii procesu połączonego z refleksją i rozumieniem znaczenia odpowiedzialności za i wobec dzieci we współczesnym, pełnym zagrożeń, świecie.

            Autorki monografii adresują ją do szerokiego kręgu odbiorców, w tym studentów pedagogiki, psychologii, socjologii, pracy socjalnej oraz innych dyscyplin z obszaru nauk społecznych, a także nauk humanistycznych, głównie jednak do familiologów – teoretycznie i empirycznie zorientowanych, którzy w swoich analizach i badaniach traktują rodzinę polikategorialnie i interdyscyplinarnie.

 

Książka dostępna na Ibuk: https://www.ibuk.pl/fiszka/262082/rodzinarodzicielstwoodpowiedzialnosc-perspektywa-pedagogiki-spolecznej.html

ZobaczPobierz
Bragiel_Matyjas_Segiet_-_Rodzina_-_rodzicielstwo_spis_tresci.pdf Pobierz