Rodzicielstwo i różne jego oblicza

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 12,00 zł
  12,60 zł*
 • Autor: Brągiel Józefa, Górnicka Beata (red. nauk.)
 • ISBN: 978-83-7395-864-7
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2020
 • Liczba stron: 150
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
W pracy zaprezentowano rozważania nad rodzicielstwem realizowanym w sytuacjach trudnych wynikających z faktu częściowej dysfunkcyjności rodziny lub jej całkowitej dezintegracji. Omówiono między innymi problemy wychowania dziecka w rodzinie niepełnej, co może stwarzać problemy i utrudniać w przyszłości podejmowanie zadań rodzicielskich przez młode pokolenie. Poruszono zagadnienie funkcjonowania rodziców w warunkach czasowej rozłąki z przyczyn ekonomicznych i ukazano negatywne konsekwencje takiego stanu rzeczy dla dzieci. Ponadto poruszono zagadnienie samotnego rodzicielstwa i wiele innych.
Skoncentrowano również uwagę wokół różnych sposobów i dróg wspomagania rodziny i rodziców w realizacji roli rodzicielskiej.

Książka adresowana jest do studentów kierunków pedagogicznych – przyszłych realizatorów zadań w zakresie rozpoznawania sytuacji trudnych w rodzinie, w których znajdą się ich podopieczni; do nauczycieli i wychowawców, którzy służą rodzicom wsparciem i pomocą w trudnych sytuacjach życiowych; do opiekunów i wychowawców wspomagających lub zastępujących rodziców w ich opiekuńczych i wychowawczych zadaniach; a także do rodziców, którzy poszukują informacji dotyczących podnoszenia efektywności swoich oddziaływań rodzicielskich
ZobaczPobierz
Bragiel-Gornicka-Rodzicielstwo-i-jego-rozne-stresci.pdf Pobierz