Rodzaj porodu a psychospołeczne funkcjonowanie człowieka (STUDIA I MONOGRAFIE NR 596)

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 17,00 zł
  17,85 zł*
 • Autor: Lichtenberg-Kokoszka Emilia
 • ISBN: 978-83-7395-892-0
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2020
 • Liczba stron: 180
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Niniejsza książka to jedna z nielicznych dostępnych na polskim rynku publikacji przybliżających znaczenie porodu dla dalszego postnatalnego funkcjonowania człowieka. Jej pierwsza część wprowadza w teoretyczne aspekty okresu okołoporodowego. Co jednak warte podkreślenia, przedstawione są one z szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywy. Rozdział drugi przedstawia metodologię badań własnych, trzeci zaś – psychospołeczną charakterystykę urodzonych w wyniku porodu fizjologicznego, porodu zabiegowego oraz planowanego i nieplanowanego cięcia cesarskiego, z uwzględnieniem istotnego – jak się okazało – podziału na płeć. Analizie poddano także częstość występowania wybranych psychospołecznych cech dotyczących „filozofii życia”, relacji interpersonalnych, funkcjonowania w społeczeństwie, predyspozycji edukacyjnych i zdrowia. Książkę kończy podsumowanie badań, wskazujące na pewne korelacje pomiędzy porodem a późniejszym funkcjonowaniem człowieka. W publikacji zamieszczono także autorski Kwestionariusz Ankiety do Oceny Wpływu Przebiegu Porodu na Indywidualne Cechy Człowieka.

Omawiana publikacja, mimo że zalicza się do prac naukowo-badawczych, niewątpliwie wzbogaci wiedzę nie tylko lekarzy, położnych, pedagogów i psychologów, ale również przyszłych rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką znaczenia przebiegu porodu dla dalszego funkcjonowania człowieka.

 

Dodatkowe informacje na temat publikacji:

RECENZJA: A. Czepczarz, K. Sacha, J. Skowrońska, Polecane przez pielęgniarki, położne – recenzja: Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Rodzaj porodu a psychospołeczne funkcjonowanie człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2020, nr 9, s. 35.

WYWIAD RADIOWY: Poród wpływa na cechy charakteru? Rozmowa dr Emilii Lichtenberg-Kokoszki z Katarzyną Zawadzką w Radiu Opole w ramach audycji Ze zdrowiem Ci do twarzy (06.08.2020 r.). Link: https://radio.opole.pl/483,314,porod-wplywa-na-cechy-charakteru-rozmowa-z-dr-em

ZobaczPobierz
Lichtenberg-Kokoszka-Rodzaj-porodu-Spis_tresci.pdf Pobierz