„Germanistische Werkstatt” t. 12: Zukunftspotenzial der Germanistik: Themen, Trends, Tendenzen

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 15,74 zł
  17,00 zł*
 • Autor: Jelitto-Piechulik Gabriela, Jokiel Małgorzata, Księżyk Felicja, Pelka Daniela (red. nauk.)
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Prace_Germanistyczne_12_Spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-8332-015-1
 • ISSN: 1509-2178
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2023
 • Liczba stron: 168
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Die Autorinnen und Autoren fragen in ihren Beiträgen nach der Rolle der humanistischen Wissenschaften in der Welt des ständigen Wandels, des konstruktiven Kontaktes, aber nicht selten auch prekären Zusammenstoßes der Kulturen. Erörtert werden insbesondere Perspektiven, die sich in diesem Kontext vor der Germanistik eröffnen sowie Themen und Strömungen, die Wissenschaftler_innen bewegen, mit anderen Worten also das Zukunftspotenzial der Germanistik. Die sprachwissenschaftlich orientierten Beiträge beziehen sich u.a. auf Aspekte wie Archivbestände als philologische Forschungsquelle, Wandel im Bereich der Fachkommunikation, linguistische Landscape-Forschung, Stellenwert des Deutschen als Minderheitensprache in Ungarn, Innovation im Bereich der Adjektivbildung im Deutschen sowie Merkmale der mittelalterlichen Breslauer Kanzleisprache. Der literatur- und kulturwissenschaftliche Teil nimmt in den Fokus Werke von Wolfgang Koeppen und Alfred Döblin sowie Phänomene wie Tabuisierung, schlesische Texaner und Deuschkatholiken.

Die Publikation richtet sich an Wissenschaftler:innen, Studierende und den breiten Leserkreis von  Personen, die an sprach-, literatur- und kulturwissenschaftlichen Aspekten der breit verstandenen Germanistik interessiert sind.   

***

Autorki i autorzy poszczególnych artykułów stawiają pytania o rolę nauk humanistycznych w podlegającym ciągłym zmianom świecie konstruktywnych kontaktów, ale i trudnych zderzeń kultur. Temat przewodni tomu stanowią związane z tym perspektywy, otwierające się dla badań germanistycznych oraz tematy i trendy, zajmujące współcześnie naukowców, innymi słowy potencjał przyszłościowy germanistyki. Artykuły o tematyce językoznawczej odnoszą się m.in. do takich aspektów, jak zbiory archiwalne jako źródło badań filologicznych, zmiany w obszarze komunikacji fachowej, badanie krajobrazu językowego, rola niemieckiego jako języka mniejszości na Węgrzech, innowacje w obszarze tworzenia niemieckich przymiotników oraz cechy średniowiecznego języka wrocławskich kancelarii. Część literaturoznawczo-kulturoznawcza poświęcona jest m.in. utworom Wolfganga Koeppena i Alfreda Döblina oraz takim zjawiskom jak tabuizacja i śląscy Teksańczycy oraz kościół niemieckokatolicki na Dolnym Śląsku.

Książka skierowana jest do naukowców, studentów oraz szerokiego grona osób, zainteresowanych zagadnieniami językoznawczymi, literaturoznawczymi i kulturoznawczymi z zakresu szeroko pojętej germanistyki.  

 

 

 • Autor: Jelitto-Piechulik Gabriela, Jokiel Małgorzata, Księżyk Felicja, Pelka Daniela (red. nauk.)
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Prace_Germanistyczne_12_Spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-8332-015-1
 • ISSN: 1509-2178
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2023
 • Liczba stron: 168
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego