Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec imigracji i integracji imigrantów w latach 2015-2020 (STUDIA I MONOGRAFIE NR 602)

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 23,00 zł
  24,15 zł*
 • Autor: Trzcielińska-Polus Aleksandra
 • ISBN: 978-83-7395-908-8
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2021
 • Liczba stron: 240
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

[...] W polskiej literaturze przedmiotu brakuje opracowania, które w całościowy i gruntowny sposób traktuje o stanowisku RFN wobec tego zjawiska. Z uznaniem należy więc przyjąć pracę wypełniającą tę lukę. Szczególnym atutem jest kompleksowe i wielostronne podejście do tematu. Autorka zaprezentowała bowiem nie tylko przebieg kryzysu uchodźczego od 2015 r., ale uwzględniła wszystkie aspekty życia politycznego, ekonomicznego i społecznego naszego zachodniego sąsiada, na które wpłynęło pojawienie się ponad miliona osób, głównie z krajów o odmiennej tradycji, języku i religii. [...]

[Z recenzji dr hab. Katarzyny Gelles, prof. UWr]

 

 

[...] Niniejsza publikacja dotyka kwestii niezwykle ważnych dla śledzenia bieżących procesów migracyjnych w Unii Europejskiej oraz strategii przyjmowanych przez państwa członkowskie wobec masowego napływu osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz imigrantów ekonomicznych pochodzących z państw o odmiennej kulturze prawnej i tradycji kulturowej.

Wybór niemieckiej polityki imigracyjnej i integracyjnej na podmiot prowadzonych rozważań należy uznać za szczególnie pożądany, zarówno z uwagi na niezaprzeczalne znaczenie tego państwa jako wiodącego kraju docelowego współczesnych imigracji do Europy, jak i na jego ważną rolę w procesie kształtowania ogólnoeuropejskich rozwiązań w zakresie polityki imigracyjnej UE. [...]

[Z recenzji dr hab. Moniki Trojanowskiej-Strzęboszewskiej, prof. UKSW]

ZobaczPobierz
Trzcielinska-Polus-Polityka-Spis_tresci.pdf Pobierz