Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej - wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki. Wyd. 6

Dostępność: Brak w magazynie

 • Cena netto: 28,00 zł
  29,40 zł*
 • Autor: Górnicka Beata
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Gornicka_-_Metodyka_spis.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-636-0
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2022
 • Liczba stron: 294
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Z okładki :

Beata Górnicka - absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1988), posiada wieloletni staż pracy na stanowisku opiekuna-wychowawcy w ośrodku szkolno-wychowawczym.
Od 1999 roku jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Społecznej Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.
Autorka monografii Plany życiowe młodzieży z lekkim upoś­ledzeniem umysłowym (2004) oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych zagadnieniom wychowania i funkcjonowania młodzieży, między innymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym na przykład usamodzielnienia, jakości życia.
Współredaktorka prac poświęconych rodzicielstwu: Rodzi­cielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych (2012; współred. J. Brągiel), Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania (2014; współred. J. Brągiel).
Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami z zakresu pedagogiki społecznej, pedagogiki specjalnej, diagnozowania pedagogicznego, profilaktyki, metodyki pracy opiekuńczo -wychowawczej.

Z recenzji wydawniczych...

|...[ na rynku księgarskim, pomimo dostępności różnych poradników i zbiorów scenariuszy. [...] zaobserwować można lukę zauważalną w literaturze z zakresu metodyki i brak książki, która w syntetyczny sposób ujmowała­by wszystkie najważniejsze zagadnienia - wspólne dla metodyk szczegółowych, mające zastosowanie w placów­kach, niezależnie od ich typu czy przeznaczenia. Tę lukę wypełnia przedstawiony do recenzji podręcznik przygo­towany przez Beatę Górnicką [...], jest wartościowy i stanowi udaną próbę tak kompleksowego ujęcia najważniejszych zagadnień w obszarze metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej. Ponadto spełnia wszelkie wymogi podręcznika, co nie jest powszechne.
Rekomendując zatem do druku recenzowany podręcznik, pragnę podkreślić, jest on przeznaczony dla studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, ale również dla wszyst­kich, którzy przygotowują się do roli opiekuna-wychowawcy, a także dla tych, którzy już ją pełnią.

prof. dr hab. Danuta Marzec
 • Autor: Górnicka Beata
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Gornicka_-_Metodyka_spis.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-636-0
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2022
 • Liczba stron: 294
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego