Helena Radlińska w walce o wolną Polskę (1914-1918), STUDIA I MONOGRAFIE NR 567

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 19,00 zł
  19,95 zł*
 • Autor: Żukiewicz Arkadiusz
 • ISBN: 978-83-7395-819-7
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2019
 • Liczba stron: 208
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Monografia Helena Radlińska w walce o Polskę (1914–1918) jest wynikiem realizacji projektu badawczego, którego przedmiotem była służba żołnierska tytułowej bohaterki, pełniona w szeregach najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego. Helena Radlińska zawiesiła w 1914 roku pracę naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim, by aktywnie włączyć się w ruch niepodległościowy Polaków. Zrealizowany projekt badawczy wpisał się w obszar historii pracy społecznej i oświatowej. Jest to trzeci filar polskiej pedagogiki społecznej, której twórczynią była Helena Radlińska. Jako absolwentka studiów historycznych autorka ta skonstruowała metodę historyczną dla badań społecznopedagogicznych. Oddawana Czytelnikom książka jest efektem zastosowania owej metody w badaniu naukowym, którego głównym celem było poznanie zaangażowania Heleny Radlińskiej w walkę o wolność Polski podczas I wojny światowej. Dotarcie do źródeł i dokumentów umożliwiło nakreślenie portretu bohaterki na tle jej działalności w zastępach obozu niepodległościowego. Zgromadzony materiał empiryczny odsłania fakty z życia i służby państwowej oraz społeczno-oświatowej Heleny Radlińskiej w latach 1914–1918. Wpisujący się w teoretyczne ramy aktywizacji sił ludzkich oraz zmiany społecznej obraz jej aktywności narodowo-wyzwoleńczej, uzupełnia analiza źródeł i dokumentów. Towarzysząca temu rekonstrukcja autobiograficznych wspomnień prof. H. Radlińskiej (wyrażonych w liście prezentującym doświadczenia i przemyślenia czasu pierwszej wojny) jest swoistym podsumowaniem. Analiza porównawcza zachowanego rękopisu „Listu czwartego”, jego maszynopisu oraz dokumentu dopuszczonego do druku w 1964 roku, umożliwiła prezentację aktów działania cenzury politycznej obecnej w życiu publicznym (w tym naukowym) okresu PRL. Zamieszczony w aneksie książki „List czwarty” (odtworzony na podstawie rękopisu) stanowi integralny element monografii. Jest to wynik badania naukowego, które ujawniło skalę ingerencji czynników cenzorskich w treść autorskiej wypowiedzi Heleny Radlińskiej, spisanej pod koniec jej życia. W pośmiertnym wydaniu materiału autobiograficznego wykreślono niemal wszystkie fragmenty, z których Czytelnik dowiedziałby się o niepodległościowej współpracy autorki „Listu czwartego” z komendantem Józefem Piłsudskim. O komunistycznym zakłamywaniu patriotycznej działalności Heleny Radlińskiej świadczą również wypowiedzi jej współpracowników i uczniów, przywoływane w niniejszej monografii. Książka oddaje prawdę o umiłowaniu wolności, służby i Ojczyzny, którym Helena Radlińska kierowała się w działalności naukowej, społecznej oraz oświatowej. Miłość ta wprowadziła ją w szeregi obozu niepodległościowego. Dla Czytelników poszukujących prawdy o przeszłości książka ta będzie okazją do spotkania z Bohaterką polskiej niepodległości. Odnajdą w niej obraz kobiety zaangażowanej w służbę żołnierską. Helena Radlińska służyła Ojczyźnie, nie zważając na ryzyka z tą służbą związane. Dziś zdaje się być zapomnianym symbolem bezimiennego poświęcenia i trudu wnoszonego w czynną walkę o Polskę, która po latach zaborów wróciła na mapy świata. Helenę Radlińską można bez wątpienia zaliczyć w poczet Matek polskiej niepodległości. Słuszność powyższego potwierdza niniejsza monografia, której adresatami są nie tylko pedagodzy społeczni, ale również działacze społeczno-oświatowi, wychowawcy, nauczyciele, historycy oraz wszyscy ci, którzy na doświadczeniach przeszłości pragną budować przyszłość w teraźniejszości.
ZobaczPobierz
Zukiewicz-Helena-Radlinska-spis-tresci.pdf Pobierz