Funkcjonowanie regionalnego pasażerskiego transportu kolejowego w województwie dolnośląskim (STUDIA I MONOGRAFIE NR 620)

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 30,48 zł
  32,00 zł*
 • Autor: Smolarski Mateusz
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Smolarski__Funkcjonowanie_transportu_spis_treści.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-983-5
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2023
 • Liczba stron: 252
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Książka obejmuje problematykę funkcjonowania transportu kolejowego w województwie dolnośląskim. Autor w swoich rozważaniach skupił się na połączeniach osobowych, nie biorąc pod uwagę pociągów ekspresowych, pospiesznych itd. Wybrane województwo stanowi przykład obszaru o gęstej sieci kolejowej z mocno rozbudowanym systemem transportu publicznego. Problematyka książki sprowadza się do czterech aspektów: [1] regresu sieci kolejowej, [2] popytu pasażerskiego na pociągi osobowe, [3] roli transportu pasażerskiego w dokumentach planistycznych rangi krajowej oraz wojewódzkiej, [4] powiązań sieciowych regionalnym transportem osobowym pomiędzy stacjami w regionie.

Książka prezentuje kompleksowo zagadnienia dotyczące funkcjonowania regionalnego systemu transportowego na poziomie regionalnym. Obejmuje nie tylko stan obecny, ale również aspekt historyczny (problematyka wygaszania połączeń osobowych, które w regionie Dolnego Śląska było bardzo intensywne) i perspektywę funkcjonowania transportu (przegląd dokumentów planistycznych). Autor zaproponował uniwersalny sposób badania jakości kolejowych regionalnych systemów transportowych. Tego rodzaju problematyka jest szczególnie aktualna w kontekście planowanych reaktywacji tras kolejowych oraz rozbudowy infrastruktury transportowej.

 

Z recenzji prof. Tadeusza Palmowskiego:

„Mająca miejsce współcześnie skala przemian w transporcie kolejowym, przy jednoczesnym niedostatku kompleksowych badań naukowych, stanowi zdaniem Autora pracy istotną przesłankę do oceny funkcjonowania transportu kolejowego w ujęciu wojewódzkim. W szczególności wydaje się to istotne w sytuacji ponownego zainteresowania rolą transportu kolejowego dla rozwoju regionalnego, czego przejawem są plany reaktywacji niektórych pasażerskich linii kolejowych oraz dążenia samorządów regionalnych do zwiększenia liczby połączeń. […] Przeprowadzona analiza pozwoliła Autorowi na sformułowanie bardzo konkretnych rekomendacji dla kształtowania pasażerskiego transportu kolejowego na obszarze województwa dolnośląskiego”.

 

Z recenzji prof. Jerzego Kitowskiego:

            „Z satysfakcją pragnę zauważyć, że dzieła Profesorów Teofila Lijewskiego i Zbigniewa Taylora znajdują godnych kontynuatorów. […] Autor podjął ambitną próbę dokonania identyfikacji prawidłowości funkcjonowania regionalnego transportu kolejowego na przykładzie województwa dolnośląskiego. Dokonał rzetelnej oceny założeń funkcjonowania transportu kolejowego, zawartych w najważniejszych dokumentach planistycznych i strategicznych (doceniam nowatorski walor tego podejścia metodycznego)”.

 • Autor: Smolarski Mateusz
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Smolarski__Funkcjonowanie_transportu_spis_treści.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-983-5
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2023
 • Liczba stron: 252
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego