Zrównoważony rozwój a funkcje miast. Badanie związków między zrównoważonym rozwojem miast w Polsce, a ewolucją ich struktury funhkcjonalnej (STUDIA I MONOGRAFIE NE 540)

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni27.30 zł

  Stara cena: 27,30 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 13,00 zł
  13,65 zł*
 • Autor: Dembicka-Niemiec Agnieszka
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Dembicka-Zrownowazony-rozwoj_spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-736-7
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2017
 • Liczba stron: 274
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Obecnie miasta rozwijają się dynamicznie, a ich struktura funkcjonalna ulega zmianie. Wyzwaniem dla władz miast jest sprostanie potrzebom ich mieszkańców, jak również interesariuszy, np. przedsiębiorców, inwestorów, turystów, studentów. Zadanie to jest związane z podejmowaniem działań we wszystkich sferach rozwoju i funkcjonowania miast: społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Autorka pracy podjęła próbę określenia, czy zmiany struktury funkcjonalnej miast średniej wielkości w Polsce  wpływają na jakość życia ich mieszkańców na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzone badania dotyczą okresu od 1995 do 2010 roku, kiedy to w miastach następowały widoczne przemiany będące efektem restrukturyzacji gospodarki kraju oraz – w późniejszym okresie – akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zidentyfikowane przemiany porównano do osiąganych przez miasta poziomów zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem trzech jego wymiarów: gospodarczego, społecznego i środowiskowo-przestrzennego. Badania oparte zostały na danych statystycznych, których podstawą były wskaźniki Systemu Analiz Samorządowych. Książka prezentuje autorskie podejście i sposób określania rankingu miast w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju.

 • Autor: Dembicka-Niemiec Agnieszka
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Dembicka-Zrownowazony-rozwoj_spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-736-7
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2017
 • Liczba stron: 274
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego