Europa Środkowo-Wschodnia jako obszar wielu kultur i polityk. Studia historyczne i politologiczne ofiarowane Profesorowi Nikołajowi Iwanowowi

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 32,00 zł
  33,60 zł*
 • Autor: Kwiatek Aleksander, Machelski Zbigniew (red. nauk.)
 • ISBN: 978-83-7395-873-9
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2020
 • Liczba stron: 406
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Tytuł tomu, będącego zbiorem studiów ofiarowanych Profesorowi Nikołajowi Iwanowowi, w pełni konweniuje z obszarem naukowych zainteresowań Uczonego, którego prace wniosły twórczy wkład w rozwój badań nad Europą Środkowo-Wschodnią. Teksty ponad dwudziestu autorów (głównie historyków i politologów), przyjaciół, uczniów i współpracowników Profesora, nawiązujące bezpośrednio lub mniej oficjalnie do Jego dorobku, wzbogacają i pomnażają wiedzę o środkowoeuropejskiej rzeczywistości. Podobnie jak u Profesora – wybitnego historyka dziejów najnowszych, politologa i sowietologa, rosyjskiego dysydenta od 40 lat etatowo i emocjonalnie związanego z nauką polską – pojęcie Europy Środkowo-Wschodniej traktowane jest w niniejszym zbiorze jako koncepcja historycznie i politologicznie otwarta, dynamiczna, czyli zmienna w czasie i przestrzeni, kontekstualna – zdeterminowana relacjami Wschód–Zachód, przyszłościowa – z wyraźnie demokratycznym przesłaniem. Taka perspektywa doskonale harmonizuje z humanistyczną misją Nikołaja Iwanowa, dla którego Europa Środkowo-Wschodnia jest z jednej strony obszarem specyficznym na tle kontynentalnej całości, z własną oryginalną, a jednocześnie zróżnicowaną kulturą, historią i bagażem życiowych doświadczeń jego mieszkańców, a z drugiej – synonimem integracji europejskiej byłego obszaru postsowieckiego oraz dawnych krajów ULB (Ukrainy, Litwy, Białorusi) z Zachodem.
ZobaczPobierz
Kwiatek-Machelski-Europa-Srodkowo-Wschodnia-spis.pdf Pobierz