Edukacja a regionalizm wobec wielokulturowości i globalizacji. Tożsamość społeczna na przykładzie Śląska Opolskiego

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 16,00 zł
  16,80 zł*
 • Autor: Michalewski Tomasz
 • ISBN: 978-83-7395-836-4
 • ISSN:
 • Format: A5
 • Rok wydania: 2019
 • Liczba stron: 166
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

W publikacji zwrócono uwagę na to, czym jest regionalizm, mała ojczyzna, tradycja, tożsamość czy wielokulturowość, nie tylko z teoretycznego punktu widzenia, ale również z myślą o odbiorze studentów. Interesujący bowiem jest ich głos w tym przypadku i świadczyć może o tym, w jakim stopniu dom i szkoła odgrywają w ich życiu rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych. W książce dominują dwa zasadnicze pola tematyczne, a są nimi regionalizm i wielokulturowość, które w wielu obszarach korespondują ze sobą. Przedstawiono również biografie ludzi zasłużonych dla polskości Śląska Opolskiego, którzy swoim życiem i dokonaniami potwierdzają tezę pracy, że zakorzenienie w małej ojczyźnie, miłość do regionu, w którym się żyje, z którego dziejami i kulturą jednostka się utożsamia, owocuje na ogół niesłychanie mocnym patriotyzmem, miłością do ojczyzny politycznej, w tym przypadku do Polski.

Adresatem książki są przede wszystkim humaniści, a także studenci kierunków pedagogicznych, w przyszłości nauczyciele, a jednocześnie animatorzy pracy oświatowej i kulturalnej w swoim środowisku. Jednym z ważniejszych obszarów ich działań będzie niewątpliwie współczesny regionalizm. Książka adresowana jest również do pracowników placówek kulturalnych, wydziałów kultury, urzędników miejskich i powiatowych.

ZobaczPobierz
Michalewski-Edukacja-a-regionalizm-Spis_tresci.pdf Pobierz