E-commerce: Towards new paradingms of economics (Studia i Monografie nr 628)

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 14,29 zł
  15,00 zł*
 • Autor: Jasińska-Biliczak Anna
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Jasinska-Biliczak_E-commerce_Spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-8332-002-1
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2023
 • Liczba stron: 120
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

W monografii „E-commerce: towards new paradigms of economics” podjęta została próba oceny potencjału e-commerce w kontekście paradygmantów Industry 4.0 i późniejszych sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wskazania zależności pomiędzy rozwojem e-commerce a kryzysem pandemii.

Praca zawiera syntetyczny przegląd współczesnych paradygmatów rozwoju ekonomii, takich jak Circular Economy 4.0, Industry 4.0, Economy 5.0 czy Society 5.0. Omówione zostały również koncepcja pełzającej digitalizacji gospodarki oraz digitalizacji MŚP w kontekście paradygmatu Industry 4.0. Wskazane zostały główne trendy koncepcji rozwoju Economy 5.0  jako nowego paradygmatu ekonomii, zorientowanego na społeczeństwo. W ramach tej koncepcji omówione zostały jej główne założenia jakimi są gospodarka zorientowana na człowieka i nowy wymiar rozwoju zrównoważonego.

Książka jest adresowana zarówno do pracowników i studentów wyższych uczelni ekonomicznych, jak i praktyków gospodarczych.

 

Monograph „E-commerce: towards new paradigms of economics”  attempts to evaluate e-commerce’s potential in terms of the Industry 4.0 paradigm and latter paradigms in the SME sector as well as to specify the dependencies between e-commerce’s development and the pandemic crisis.

Book contains a synthetic review of the contemporary paradigms of economics development, such as Circular Economy 4.0, Industry 4.0, Economy 5.0 or Society 5.0. The creeping economy digitalisation and SMEs digitalisation concepts were discussed in terms of the Industry 4.0 paradigm. The main trends in the Economy 5.0 development concept as a new socio-oriented paradigm were identified. The concept’s main assumptions, i.e. human-oriented economy and more sustainable development, were discussed.

The author hopes that this book will become a useful position for economists, both those who wish to achieve mastery in their art, as well as those who do not want to peak of success, but just want to feel better in a fragile and complex reality as well as for economics’ students.

 • Autor: Jasińska-Biliczak Anna
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Jasinska-Biliczak_E-commerce_Spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-8332-002-1
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2023
 • Liczba stron: 120
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego