Zmiany struktury użytkowania gruntów miast województwa opolskiego (STUDIA I MONOGRAFIE NR 564)

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 26,00 zł
  27,30 zł*
 • Autor: Koziarski Stanisław, Wróbel Radosław
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Koziarski-Zmiany-struktury-gruntu-spis.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-814-2
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2019
 • Liczba stron: 230
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Publikacja podejmuje istotną problematykę zmian w strukturze użytkowania gruntów miast Opolszczyzny, jakie można zaobserwować w ostatnich kilkunastu latach. Zmiany te miały charakter jakościowy i wielkościowy (obszarowy) i są efektem przemian społeczno-gospodarczych, które zaszły w tym okresie. W opracowaniu zawarto podstawowe informacje ukazujące kontekst historyczny rozwoju i kształtowania 35 miast województwa opolskiego, scharakteryzowano zmiany w strukturze użytkowania gruntów, które zaszły w nich po 2000 r., oraz podjęto próbę określenia ich przyczyn. Przedstawione w tym zakresie dane liczbowe pozyskano z powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zachodzące przemiany zilustrowano wykresami, natomiast aktualną strukturę przedstawiono na mapach obrazujących użytkowanie gruntów poszczególnych miast. Wskazano tendencje zmian oraz określono obszary ich głównej koncentracji. Podjęto także próbę klasyfikacji miast biorąc pod uwagę dominujący udział gruntów i kierunek zachodzących w nich przemian.

Książka adresowana jest do naukowców podejmujących badania w zakresie zmian przestrzeni miejskiej (geografowie, historycy), przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, urbanistów, osób zajmujących się gospodarką i planowaniem przestrzennym na wszystkich szczeblach.

 • Autor: Koziarski Stanisław, Wróbel Radosław
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Koziarski-Zmiany-struktury-gruntu-spis.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-814-2
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2019
 • Liczba stron: 230
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego