Towards the New Woman. Historical and Socio-Political Changes in Britain which Contributed to the Formation of the New Woman and their Reflection in the Selected Novels by May Sinclair and H. G. Wells (STUDIA I MONOGRAFIE NR 570)

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 23,00 zł
  24,15 zł*
 • Autor: Pudełko Brygida
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Pudelko-Towards-the-new-woman-spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-822-7
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2019
 • Liczba stron: 248
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Niniejsza monografia jest pierwszym przykładem zestawienia utworów May Sinclair i H. G. Wellsa w kontekście historyczno-literackim. Ponadto, w pracy zestawiono podwójną perspektywę – kobiecą i męską – na problem pozycji kobiety w społeczeństwie na przełomie wieków. Zarówno Sinclair, autorka nieco zapomniana w czasach obecnych, oraz Wells, byli jednymi z najbardziej uznanych i poważanych pisarzy w Wielkiej Brytanii, na przełomie wieków. Oboje byli także zaangażowani w ruch feministyczny z końca XIX i początku XX wieku, chociaż należy mieć na uwadze fakt, że interpretując konflikty społeczne w swoich powieściach feministycznych, Wells skupiał się bardziej na seksualności kobiet niż na ich pozycji społecznej. Analizowane w monografii utwory May Sinclair i H. G. Wellsa koncentrują się na pozycji kobiet klasy średniej, więc ich analiza jest skoncentrowana na tych aspektach, które były również kluczowymi zagadnieniami ruchu sufrażystek, a mianowicie: edukacji, zatrudnieniu, problemach społecznych takich jak: małżeństwo, seks, rozwód, prostytucja, a także dążenie do niezależności finansowej kobiety epoki edwardiańskiej, która oprócz walki o prawa wyborcze kobiet, była jednym z wyznaczników drogi do wolności.

Książka jest adresowana przede wszystkim do literaturoznawców, ale także do szerokiego grona czytelników interesujących się literatura feministyczną.

 

The present study is an extensive contribution to the understanding of the portrayals of women in literature written by a male and a female representatives who were in favour of, or actively supported women’s emancipation, or at any rate interested in it. Thus, in the study attention is put on women’s and men’s style in literature as well as the understanding of the portrayals of women by May Sinclair, one of the most successful and respected British women writers, whose work has been read as an important transitional link between the concerns, themes and aesthetics of the late nineteenth century, and those of Modernism; and H. G. Wells, who liked to think about himself as a feminist, but whose feminism often seems more about women’s sexual availability than about their social power. Since both May Sinclair’s and H. G. Wells’s texts concentrate on the position of middle-class women, this analysis is concentrated on certain aspects of their lives, which were also the key issues of the suffrage movement: education, employment, social problems such as prostitution and housing, marriage, sex and divorce; politics and, indirectly, the role of money played in the life of the Edwardian woman and the effect it had as well as the limitations it placed on her freedom.

The book is addressed to literary scholars, but it may appeal to all readers with an interest in feminist literature.

 • Autor: Pudełko Brygida
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Pudelko-Towards-the-new-woman-spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-822-7
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2019
 • Liczba stron: 248
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego