Borderland: Jewishness and Gender in Works of Amy Levy

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni22.05 zł

  Stara cena: 22,05 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 10,50 zł
  11,03 zł*
 • Autor: Dobosiewicz Ilona
 • ISBN: 978-83-7395-689-6
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2016
 • Liczba stron: 220
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

The book offers a reading of prose and poetry created by Amy Levy (1861–1889), an Anglo-Jewish poet, novelist and essayist, who during her short life managed to attain the status of an established woman of letters, having published three novels, three volumes of poetry and a substantial number of short stories, essays, and translations of German and Hebrew poetry. Levy – a member of a subaltern Anglo-Jewish community – attempted to forge a space for herself in a public discourse of her time. Her texts may be viewed as fascinating cultural documents which reveal both tensions between minority views and mainstream discourse and strategies used to voice such views within the existing network of power relations.

 

Książka analizuje utwory prozą i wiersze autorstwa Amy Levy (1861–1889), anglo-żydowskiej poetki, powieściopisarki i eseistki, która w swym krótkim życiu zdobyła status uznanej pisarki dzięki publikacji trzech powieści, trzech tomów poetyckich i licznych opowiadań, esejów oraz przekładów poezji niemieckiej i hebrajskiej. Levy, członkini podporządkowanej społeczności anglo-żydowskiej, starała się stworzyć własne miejsce w dyskursie publicznym jej czasów. Teksty jej autorstwa mogą być postrzegane jako fascynujące dokumenty kulturowe, które odsłaniają zarówno napięcia pomiędzy poglądami mniejszości a głównym nurtem, jak i strategie używane przez mniejszość, aby uzyskać głos w ramach istniejącej sieci relacji władzy.

Książka adresowana jest do badaczy i studentów  literatury angielskiej XIX wieku oraz czytelników zainteresowanych problemami związanymi z kształtowaniem się tożsamości brytyjskich Żydów oraz kwestiami dotyczącymi zmieniających się ról społecznych kobiet.

 

ZobaczPobierz
Dobosiewicz-Bordeland-spis-tresci.pdf Pobierz