The Formation of Urban Spaces Around the World. A History of Planning and Building of Cities

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 100,00 zł
  105,00 zł*
 • Autor: Słodczyk Janusz
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Slodczyk-The-formation-SPIS-TRESCI.pdf Pobierz
  Slodczyk-Istambul_przykladowa_strona.pdf Pobierz
  Slodczyk-Samarkamda_przykladowa_strona.pdf Pobierz
  Slodczyk-Nysa-Opole_przykladowa_strona.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-865-4
 • ISSN:
 • Format: B5, oprawa twarda
 • Rok wydania: 2020
 • Liczba stron: 752 ( 300 zdjęć)
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

The present volume, in a comprehensible and attractive way, brings closer to the reader the history of planning of cities from the oldest times of human civilization until the 20th century. The author does not limit himself to the history of European urban planning, presenting also forms of cities established in pre-Columbian America, India, China, South-Eastern Asia or in Islamic countries. He shows traditions of formation of cities in Polish lands, which are very rarely dealt with in the world literature on the subject.

 

Using the work is made easy, with its very rich illustrative material: plans of cities, historical maps and photographs which show how places look nowadays. Apart from just a few exceptions, almost all of the 300 photographs inserted in this monographs were taken by its author while exploring cities in different regions of the world.

 

The History is addressed not only to specialists and students of urban planning, geography of cities, sociology of cities or history,  but also to everybody interested in cities, their development and shaping of their form.

 

 

About the author:

Professor Janusz Słodczyk has for many years been concerned with issues of planning and developing of cities as well as transformations in their forms and structures. Employed in the University of Opole (Poland), he lectures on history of urban planning, sustainable urban development and human geography. He has published a number of books which have won recognition of researchers and students.

He is the founder and head of the Institute of Human Geography and Spatial Management of Opole University. Prior to this, for many years, he held the posts of the Dean of Department of Economics and Vice-President of the University. Since 1999 he has organized scientific conferences entitled “Miasta XXI wieku” [Cities of the 21st century]. He is also the founder and the chief editor of the scientific journal Studia Miejskie [Studies in Cities]

 

Professor Janusz Słodczyk is a member of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Utopian Studies Society, Europe, Spatial Economy Association, Polish-European Association of Environmental and Natural Resource Economists, Polish Geographical Society, Society of Polish Town Planners, Polish Economic Society.

https://janusz-slodczyk.eu/

 

........................................................................... 

 

Praca profesora Janusza Słodczyka w przystępny a jednocześnie atrakcyjny sposób przybliża czytelnikowi historię planowania miast od czasów najstarszych cywilizacji  do XX wieku. Autor książki nie ogranicza się do historii urbanistyki europejskiej prezentując również formy miasta ukształtowane w Ameryce prekolumbijskiej, Indiach, Chinach, Azji Południowo-Wschodniej czy krajach islamskich. Profesor Słodczyk pokazuje również mniej znane w literaturze światowej tradycje kształtowania się form miasta na ziemiach polskich.

Korzystanie z pracy ułatwia bardzo bogaty materiał ilustracyjny- plany miast, mapy historyczne oraz fotografie obrazujące jak opisywane miejsca wyglądają współcześnie. Poza nielicznymi wyjątkami prawie wszystkie z ponad 300 umieszczonych w pracy fotografii, są dziełem autora, które wykonał badając miasta różnych regionów świata.

 

Książka adresowana jest nie tylko do specjalistów i studentów  z zakresu urbanistyki, geografii miast, socjologii miast czy historii ale również wszystkich którzy interesują się miastami, ich rozwojem, planowaniem i kształtowaniem się ich formy.

 

 

 

 Nota o autorze:

Profesor Janusz Słodczyk od wielu lat zajmuje się zagadnieniami planowania i rozwoju miast oraz przeobrażeniami ich formy i struktury. Jego zainteresowania badawcze obejmują również problematykę zrównoważonego rozwoju miast.   Na Uniwersytecie Opolskim prowadzi wykłady z zakresu historii urbanistyki, geografii ekonomicznej, sustainable urban develpoment a także  human geography. Jest autorem książek, które zyskały uznanie wśród badaczy i studentów w Polsce (miedzy innymi Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia oraz Historia planowania miast).

Jest założycielem i dyrektorem Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w Uniwersytecie Opolskim. Wcześniej przez szereg lat pełnił funkcję dziekana wydziału a także prorektora Uniwersytetu Opolskiego.

Od roku 1999 organizuje konferencje naukowe „Miasta XXI wieku”. Jest założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Studia Miejskie”.

https://janusz-slodczyk.eu/

 

The Publishing House executes orders exclusively on the territory of the Republic of Poland.

Regarding orders placed by foreign entities we would like you to contact Bookshop.

Processing of the orders:

1) "Lexicon"
Maciej Wolinski
02-776 Warszawa
ul. Dereniowa 2 lok. 96
tel\fax 022 648 41 23
e-mail lexicon@lexicon.net.pl

https://www.lexicon.net.pl/

2) Księgarnia Ekonomiczna,
ul. Grójecka 64,
02-094 Warszawa

tel. 22-822-90-41
e-mail: linfo@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

https://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/

3) Księgarnia internetowa Poczytaj. pl., ul. Ojcowska 1, 31-314 Kraków
tel. 12-626-48-04, 12-626-48-24, 12-626-46-75
e-mail: prawa@poczytaj.pl
http://www.poczytaj.pl/

 

W dniu 11.03.2022 r. podczas uroczystej gali otwarcia Poznańskich Targów Książki  Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego otrzymało główną nagrodę w konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełki za publikację The Formation of Urban Spaces Around the World. A History of Planning and Building of Cities autorstwa prof. dr. hab. Janusza Słodczyka

            Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych przy współpracy Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jego celem jest promowanie uczelnianych oficyn wydawniczych oraz sztuki edytorstwa naukowego i dydaktycznego. Nagroda jest przyznawana corocznie i otrzymuje ją wydawnictwo uczelniane, które wydało książkę uznaną przez jury za najlepszą publikację naukową lub dydaktyczną.

            Jury w składzie: red. Grażyna Banaszkiewicz, prof. Anna Cysewska-Sobusiak (Politechnika Poznańska), red. Piotr Dobrołęcki (przewodniczący jury), prof. Przemysław Hauser (UAM), Henryk Podolski (były przewodniczący Stowarzyszenia), prof. Grzegorz Raubo (UAM) i prof. Waldemar Uchman (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) doceniło publikację Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego spośród 28 książek zgłoszonych do konkursu z 10 wydawnictw.

 

 • Autor: Słodczyk Janusz
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Slodczyk-The-formation-SPIS-TRESCI.pdf Pobierz
  Slodczyk-Istambul_przykladowa_strona.pdf Pobierz
  Slodczyk-Samarkamda_przykladowa_strona.pdf Pobierz
  Slodczyk-Nysa-Opole_przykladowa_strona.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-865-4
 • ISSN:
 • Format: B5, oprawa twarda
 • Rok wydania: 2020
 • Liczba stron: 752 ( 300 zdjęć)
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego