Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część III wyd. 2

Dostępność: W magazynie

 • Stara cena: 22,05 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 10,50 zł
  11,03 zł*
 • Autor: Chlebda Barbara, Danecka Irena
 • ISBN: 978-83-7395-414-4
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 218
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część III stanowi kontynuację wydanego w Skryptu do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej (2007) i Skryptu do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część II (2010).
Skrypt składa się z czterech rozdziałów: 1. Materiał leksykalny obejmujący minima leksykalne i teksty w zakresie czterech tematów: 1) Pory roku. Pogoda. 2) Samopoczucie. Zdrowie. 3) Kultura fizyczna. Sport. 4) Moda. Odzież.
2. Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego: 1) Powtórzenie materiału. 2) Rosyjskie ekwiwalenty polskiego czasownika mieć. 3) Rekcja czasowników. 4) Konstrukcje z bezokolicznikiem. 5) Konstrukcje bierne i czynne.
3. Ortografia i interpunkcja: 1) Pisownia rzeczowników złożonych (łączna i z dywizem). 2) Pisownia przymiotników złożonych (łączna i z dywizem). 3) Pisownia przysłówków (łączna, rozdzielna i z dywizem). 4) Pisownia przyimków. 5) Pisownia spójników. 6) Użycie przecinka. 7) Użycie myślnika. 9) Użycie dwukropka.
4. Indeks trudnych słów.
Wzorem części I i II w niniejszym skrypcie w rozdziale I obok minimów leksykalnych umieszczono dużą ilość różnorodnych i aktualnych tekstów, co pozwala dokonać wyboru odpowiedniego tekstu lub jego fragmentu. Rozdziały II i III zawierają niezbędne komentarze w języku polskim i dużą ilość różnorodnych ćwiczeń.
Skrypt przeznaczony jest dla studentów filologii rosyjskiej, filologii rosyjskiej od podstaw oraz języka biznesu. Mogą z niego również korzystać studenci uczący się języka rosyjskiego na lektoratach.
ZobaczPobierz
skrypt-cz-3-spis-tresci.pdf Pobierz