Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego II. Wyd 3 z matryc z poprzedniego wydania

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 28,00 zł
  29,40 zł*
 • Autor: Chlebda Barbara, Danecka Irena
 • ISBN: 978-83-7395-372-7
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2017 wyd.3
 • Liczba stron: 254
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

„Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego". Część II nie zawiera w tytule dokładnego adresata, chociaż stanowi kontynuację wydanego w 2007 roku „Skryptu do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej”. Praktyka pokazała bowiem, że korzystają z niego studenci różnych lat i nie tylko filologii rosyjskiej. 
Skrypt składa się z trzech głównych części: 
1. Materiał leksykalny obejmujący minima leksykalne i teksty w zakresie czterech tematów: 1) Państwo, miasto wieś. 2) Podróże. Transport. 3) Sklepy. Zakupy 4) Sztuka kulinarna.

2. Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego: 1) Rzeczownikowe (krótkie) formy przymiotników. 2) Imiesłowy przymiotnikowe. 3) Imiesłowy przysłówkowe. 4) Czasowniki ruchu. Przysłówki kierunku ruchu i miejsca. 5) Liczebniki. 6) Zaimki przeczące. 7) Zaimki nieokreślone.
3. Ortografia: 1) Pisownia samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych w rdzeniach. 2) Pisownia dużych i małych liter. 3) Pisownia przedrostków. 4) Podwójne spółgłoski w rdzeniach. 5) Pisownia partykuł. 6) Pisownia skrótów i skrótowców. 
Wzorem części I w niniejszym skrypcie w rozdziale I obok minimów leksykalnych umieszczono dużą ilość różnorodnych i aktualnych tekstów, co pozwala dokonać wyboru odpowiedniego tekstu lub jego fragmentu. Rozdziały II i III zawierają niezbędne komentarze w języku polskim i dużą ilość różnorodnych ćwiczeń. 
Skrypt adresowany jest do studentów filologii rosyjskiej, języka biznesu, slawistyki i innych kierunków, na których język rosyjski jest przedmiotem zajęć praktycznych na poziomie B2.