Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część I wyd.3 (dodruk z matryc z poprzedniego wydania)

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 28,57 zł
  30,00 zł*
 • Autor: Barbara Chlebda, Irena Danecka, Tamara Milutina
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Chlebda_Skrypt_do_prakt._nauki_j._ros._T._1_spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-472-4
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2023
 • Liczba stron: 258
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Skrypt w założeniu autorek jest przeznaczony dla studentów I roku filologii rosyjskiej, może być jednak z powodzeniem wykorzystany zarówno na zajęciach ze studentami I roku filologii rosyjskiej od podstaw, jak i w nauczaniu języka rosyjskiego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Rozdział Fonetyka i fonologia znalazł się w podręczniku, ponieważ w oczywisty sposób nawiązuje do materiału wszystkich pozostałych rozdziałów.
Materiałami wspomagającymi realizację programu PNJR są wykonane przez autorki w programie PowerPoint prezentacje językowe. Kilkuletnie doświadczenie potwierdza dużą przydatność tych prezentacji w procesie opanowania materiału językowego przez studentów. Zapraszamy do korzystania z naszych multimedialnych prezentacji na stronę internetową: http://www.ifw.uni.opole.pl/

Skrypt adresowany jest do wszystkich uczących się języka rosyjskiego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym oraz dla osób przystępujących do egzaminu na Międzynarodowy Certyfikat Języka Rosyjskiego na poziomie B1 i B2.

По замыслу авторов данное издание является пособием по русскому языку для студентов I курса русской филологии. Оно может быть также использовано на занятиях со студентами I курса русской филологии для начинающих, в обучении русскому языку на средне продвинутом и продвинутом уровнях. Материал раздела Фонетика и фонология включён в пособие, так как является его естественным дополнением.

Многолетний опыт авторов пособия подтверждает целесообразность применения на практических занятиях языковых презентаций, выполненных в программе PowerPoint. В качестве приложения к пособию предлагаем мультимедийные презентации, подготовленные авторами и помещённые на сайте: http://www.ifw.uni.opole.pl/

 • Autor: Barbara Chlebda, Irena Danecka, Tamara Milutina
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Chlebda_Skrypt_do_prakt._nauki_j._ros._T._1_spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-472-4
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2023
 • Liczba stron: 258
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego