Sens humanistyki dzisiaj

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni 15.75 zł

  Stara cena: 15,75 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 7,50 zł
  7,88 zł*
 • Autor: Brzozowski J., Hennel-Brzozowska A., Lenart M. (re
 • ISBN: 978-83-65432-19-3
 • ISSN:
 • Format: A5
 • Rok wydania: 2016
 • Liczba stron: 178
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo SCRIPTUM - Kraków

Niniejsza książka, która w skromnym wymiarze włącza się w toczącą się debatę nad powinnościami i rolą uniwersytetu w dziesięciolecie istnienia Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio, miała być w zamyśle próbą „rachunku sumienia”, rozliczenia z uprawianymi przez nas dziedzinami nauki. Niemniej równie ważne albo i ważniejsze dla jej autorów było podjęcie obrony humanistyki, która w odbiorze społecznym (a także w optyce władzy) jest obecnie w niełasce.

 

Spis treści
Jerzy Brzozowski
Wprowadzenie: Czy rzeczywiście „bankructwo humanistyki”?

Piotr Franaszek
Co w obliczu „końca historii” daje dziś studiowanie historii?

Andrzej Gieniusz CR
Znaczenie historii dla wiary. Przypadek badań nad Jezusem historycznym

Jerzy Brzozowski
Dlaczego warto studiować filologie obce na poziomie magisterskim?

Kazimierz Korus
Filologia klasyczna w służbie kultury europejskiej

Mirosław Lenart
„Padewczycy” a kształtowanie się humanistycznych wzorców w polskiej kulturze umysłowej

Teresa Grabińska
Po co studiować dziś filozofię? Kontekst bezpieczeństwa, osoby i wspólnoty

Zdzisław Kijas OFMConv
Sens i znaczenie oraz miejsce teologii w kontekście współczesnych nauk humanistycznych

Maria I. Macioti
Sulla teologia e le scienze sociali. Apunti / Kilka uwag na temat relacji teologii i nauk społecznych

Dorota Praszałowicz
Humanistyczny wymiar socjologii

Agnieszka Hennel-Brzozowska
Czy psychologia współczesna należy jeszcze do nauk humanistycznych?