Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni 28.35 zł

  Stara cena: 28,35 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 13,50 zł
  14,18 zł*
 • Autor: Krystyna Kossakowska-Jarosz z udziałem Małgorzaty
 • ISBN: 978-83-7395-447-2
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 332
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: UO, OTPN
Tom wyrasta z odczuwanej w środowisku śląskoznawców potrzeby porównania warsztatów naukowych w celu zdobycia głębszej orientacji w kierunkach badań podejmowanych przez uczonych pracujących w oddalonych od siebie ośrodkach, w dodatku pozostających w strukturach organizacyjnych nauki różnych krajów. Samodzielnie rozwijane programy poznawcze skutkowały przede wszystkim dużym rozproszeniem uwagi i idącej za tym rozmaicie hierarchizowanej problematyki. Chęć wzajemnego zbliżenia silezjologów miała mocne podstawy w europejskości regionu, ale płynęła też ze zrozumienia nieodzowności odejścia od subregionalnego samoograniczenia się komentatorów śląskich spraw, a zatem wynikała z ich gotowości do wytyczenia otwartej, przekraczającej granice językowe strategii poznania wielokulturowej (czy raczej międzykulturowej?) przestrzeni. Zarazem była odpowiedzią na nowe projekty badania literatur regionalnych nawiązujące do antropologii literatury i innych szkół reagujących na kulturologiczne ujmowanie badanych zjawisk.
Wspólną wartością pomieszczonych w zbiorze opracowań jest poszukiwanie tak nowych tematów badawczych, jak nade wszystko próba wytyczenia ożywczych kryteriów poznawczych. Poszczególne studia i szkice, dopełniając się wzajemnie, tworzą pewien typ praktykowanego dzisiaj modelu syntezy opartej na zespołowej pracy badaczy. Zgromadzone w tomie materiały razem opisać można przy pomocy kategorii dających się zebrać w następujący ciąg asocjacyjny: założenia – dylematy – interpretacje. Można powiedzieć, że pojęcia te wytyczają granice refleksji charakterystycznej dla niniejszego wydawnictwa.
Praca adresowana jest w głównej mierze do badaczy spraw śląskich: historyków, filologów i dyscyplin pokrewnych, jednak różnorodność treści i pojemność formuły badawczej sprawia, że odbiorcami książki będą również inni czytelnicy zainteresowani sprawami Śląska, jego historii i współczesności, wielokulturowości i perspektyw w jednoczącej się Europie.
ZobaczPobierz
Kossakowska-Kalejdoskop_tematow_slaskich_spis_tresci.pdf Pobierz