Schlesien als Kulturregion Europas. Ein Studien- und Lesebuch zu geschichtlichen, literatur-, sprach- und kulturwissenschaftlichen Querschnittsthemen

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 17,00 zł
  17,85 zł*
 • Autor: Bogacki Jarosław, Jelitto-Piechulik Gabriela, JokieL Małgorzata, Klimas Agnieszka, Księżyk Felicja, Majnusz-Stadnik Mariola, Maślanka Sebastian, Pelka Daniela, Rudolph Andrea, Sitek Marek, Worbs Marcin
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Schlesien-als-Kulturregion-spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-876-0
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2020
 • Liczba stron: 176
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Das Studienbuch enthält elf Beiträge über die Stadt Oppeln sowie berühmte Persönlichkeiten aus der Region Schlesien. Es stellt eine reiche Quelle literarischen sowie sprach- und kulturwissenschaftlichen Wissens dar. Durch ihren Bezug zu Schlesien weisen die hier vereinigten Texte auf die äußerst vielfältige Tradition dieser Region hin, die im Laufe der Jahrhunderte von vielen Nationen mit unterschiedlichen Ansichten und Religionen bewohnt wurde, was nicht ohne Einfluss auf deren gegenwärtigen Charakter blieb. Mit den vielfältigen didaktischen Anregungen, Verweisen auf literatur- oder sprachwissenschaftliche Arbeitsfelder richtet sich das Studienbuch an interessierte Leser_innen und insbesondere Studierende, um ihnen anhand von authentischen Textauszügen Einblicke in die Geschichtlichkeit der schlesischen Kulturlandschaft zu gewähren und sie zu weiterer Lektüre, Reflexion und Recherche anzuleiten.

 

Die Publikation richtet sich an Didaktiker, Studierende und den breiten Leserkreis von  Personen, die an der Vermittlung der deutschen Sprache, an sprach- und literaturwissenschaftlichen sowie schlesienbezogenen Fragen allgemein interessiert sind.

 

...............................................................

 

Prezentowany podręcznik akademicki zawiera jedenaście artykułów na temat miasta Opola i znanych osobistości związanych ze Śląskiem. Stanowi on bogate źródło wiedzy literackiej, językowej i kulturowej. Dzięki odniesieniu do Śląska zgromadzone tu teksty wskazują na niezwykle zróżnicowaną tradycję tego regionu, zamieszkiwanego przez wieki przez wiele narodów o różnych poglądach i religiach, co nie pozostało bez wpływu na jego obecny charakter. Autorzy stosują różnorodne sposoby dydaktyzacji, wskazują także na językoznawcze i literaturoznawcze dezyderaty badawcze, kierując tym samym podręcznik do zainteresowanych czytelników, zwłaszcza studentów, by na podstawie fragmentów tekstów źródłowych dać im wgląd w historyczność śląskiego krajobrazu kulturowego i zainspirować do dalszej lektury, refleksji i badań.

Książka skierowana jest do dydaktyków, studentów oraz szerokiego grona osób, zainteresowanych nauczaniem języka niemieckiego oraz aspektami językoznawczymi, literaturoznawczymi i śląskoznawczymi.

 

 • Autor: Bogacki Jarosław, Jelitto-Piechulik Gabriela, JokieL Małgorzata, Klimas Agnieszka, Księżyk Felicja, Majnusz-Stadnik Mariola, Maślanka Sebastian, Pelka Daniela, Rudolph Andrea, Sitek Marek, Worbs Marcin
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Schlesien-als-Kulturregion-spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-876-0
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2020
 • Liczba stron: 176
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego