Od neolitu do soundscape’u. Z badań młodych muzykologów

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 25,00 zł
  26,25 zł*
 • Autor: Gacek Gabriela, Pucia Mariusz (red. nauk.)
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Pucia_-_Od_neolitu_spis.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-901-9, e-ISBN 978-83-7395-973-6
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2022
 • Liczba stron: 264
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Publikacja jest zbiorem tekstów autorstwa wybranych studentów i doktorantów wszystkich ośrodków muzykologicznych w Polsce, a więc młodych badaczy charakteryzujących się zróżnicowanym poziomem doświadczenia związanego z prowadzeniem badań naukowych
i prezentujących bardzo różny warsztat metodologiczny.

Część pierwszą poświęcono muzycznym instrumentom; znalazło się tu więc miejsce na prace z dziedziny organologii: od informacji o znanych muzycznych znaleziskach z okresu neolitu, poprzez krytyczne spojrzenie na najpopularniejszą i do dziś będącą w użyciu systematykę instrumentów muzycznych Hornbostela-Sachsa, aż po omówienie historii
i szczegółów techniczno-brzmieniowych zabytkowego instrumentu w kościele klasztornym ss. Norbertanek w Imbramowicach.

W drugiej części umieszczono teksty, których autorzy pochylają się nad zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym życiem muzycznym w różnych jego aspektach, takich jak kultura muzyczno-religijna i życie muzyczne wybranych parafii na Lubelszczyźnie oraz Ziemi Kłodzkiej, koncerty oraz omówienie profilu działalności zespołu inspirującego się muzycznymi tradycjami regionu Kielecczyzny, a także jednej z młodzieżowych orkiestr dętych na Opolszczyźnie.

Trzeci wreszcie i najszerszy zbiór artykułów dotyczy problematyki szeroko pojmowanej twórczości muzycznej i kompozytorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem niektórych jej aspektów, takich jak inspiracje folklorem, badania nad audiosferą określonych miejsc, kontekst stylistyczny czasu i miejsca czy wpływ biografii kompozytora na stylistykę twórczości.

Jak wspomniano, są to prace redagowane przez autorów często stawiających dopiero swe pierwsze kroki w nauce. Niemniej teksty, będące efektem studiów prowadzonych pod kierunkiem pracowników naukowych we wspomnianych jednostkach, spełniają wymagania stawiane artykułom naukowym w dziedzinie zarówno pod względem merytorycznym, jak
i formalnym. Wszystkie te cechy skłaniają do wniosku, że przedłożony tom może stanowić wartościowy wkład do badań muzykologicznych w Polsce.

[Z recenzji prof. dra hab. Remigiusza Pośpiecha, Uniwersytet Wrocławski]

Książka dostępna jest na www.ibuk.pl

https://www.ibuk.pl/fiszka/277070/od-neolitu-do-soundscapeu-z-badan-mlodych-muzykologow.html

 

 • Autor: Gacek Gabriela, Pucia Mariusz (red. nauk.)
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Pucia_-_Od_neolitu_spis.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-901-9, e-ISBN 978-83-7395-973-6
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2022
 • Liczba stron: 264
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego