Ocena jakości informacji w Internecie (STUDIA I MONOGRAFIE NR 554)

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni19.95 zł

  Stara cena: 19,95 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 9,50 zł
  9,98 zł*
 • Autor: Czerwiński Adam, Krzesaj Marcin
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Czerwinski-Ocena-jakosci-informacji-spis.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-789-3
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2018
 • Liczba stron: 206
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Obecnie często słyszymy o tzw. rewolucji informacyjnej związanej przede wszystkim z upowszechnieniem się i demokratyzacją dostępu do informacji, zwłaszcza przez Internet. Aby zagwarantować, że zamieszczone tam informacje mają wysoki standard, ich producenci i dostawcy stają przed poważnym wyzwaniem związanym z oceną i doskonaleniem jakości informacji. Jakość informacji jest także krytycznym zagadnieniem dla konsumentów. Problemy z jakością informacji bardzo często wiążą się bowiem z wysokimi kosztami i są przyczyną ponoszenia przez przedsiębiorstwa bardzo wysokich strat, a w życiu codziennym mogą przyczynić się do katastrof i utraty zdrowia lub nawet życia przez ludzi.

W przedstawionej monografii usystematyzowano i zaprezentowano obecnie najważniejsze problemy i rezultaty badań dotyczących oceny jakości informacji w Internecie. Skoncentrowano się przy tym na aspektach ekonomicznych i zarządczych. Do grona potencjalnych Czytelników mogą zatem należeć właściciele portali internetowych, brokerzy informacji, pracownicy mediów elektronicznych, pracownicy naukowi, studenci ekonomii, informatyki i zarządzania oraz użytkownicy Internetu.

Podstawowe wyniki zaprezentowane w opracowaniu dotyczą dwóch obszarów: teoretyczno-analitycznego i empirycznego. Istotą dociekań teoretyczno-analitycznych była charakterystyka dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie jakości serwisów internetowych oraz wskazanie możliwości wykorzystania ogólnych koncepcji i modeli jakości informacji w Internecie. Pokazano m.in. jak dokonać wyboru oraz adaptacji modelu i zestawu kryteriów odpowiednich do oceny jakości informacji w Internecie. Ukazano także specyfikę tego rodzaju oceny. Szerzej opisano problemy z jakością informacji. Scharakteryzowano również ich przyczyny i skutki oraz działania, które pozwalają zapobiegać, albo przynajmniej łagodzą niepożądane efekty będące konsekwencją niskiej jakości informacji. Przedstawiono poszczególne metody oceny jakości informacji w serwisach internetowych oraz różnorodne działania, techniki i narzędzia umożliwiające poprawę tej jakości.

Wyniki osiągnięte w obszarze empirycznym ukazują na możliwość praktycznego wykorzystania różnych narzędzi programistycznych do pomiaru niektórych atrybutów jakości informacji w Internecie.  W badaniach użyto analizatorów witryn oraz analizatorów ruchu na witrynie. Ponadto przedstawiono wyniki badania jakości informacji tradycyjnymi metodami w serwisach ubezpieczeniowych, serwisach dotyczących zdrowia oraz w katalogach stron WWW.

Przedstawiony w monografii dorobek konceptualny i praktyczny w zakresie oceny jakości informacji jest bardzo bogaty. Mimo to problem oceny jakości informacji w serwisach  internetowych pozostaje w dużej mierze otwarty, co jest szczególnie widoczne w zróżnicowanej praktyce ewaluacji jakości informacji. Między innymi, dlatego jest to bardzo interesujący obszar do dalszych badań. Powinny one doprowadzić do opracowania sformalizowanych procedur i standardów oceny jakości informacji w Internecie.

 

Książka jest adresowana do wszystkich tych, którzy od strony teoretycznej i praktycznej zajmują się oceną i doskonaleniem jakości informacji. Są to zatem producenci, oferenci i dostawcy  informacji, właściciele portali internetowych, brokerzy informacji, pracownicy mediów elektronicznych, pracownicy naukowi, studenci ekonomii, informatyki i zarządzania oraz użytkownicy Internetu.
 • Autor: Czerwiński Adam, Krzesaj Marcin
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Czerwinski-Ocena-jakosci-informacji-spis.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-789-3
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2018
 • Liczba stron: 206
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego