Informacja - dobro publiczne czy prywatne? Nowe wyzwania. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Adamowi Czerwińskiemu

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 21,00 zł
  22,05 zł*
 • Autor: Krzesaj Marcin, Jańdziak Anna (red. nauk.)
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Informacja_Nowe_wyzwania_spis_tresci.pdf Pobierz
  Informacja_Nowe_wyzwania__Wprowadzenie.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-978-1, e-ISBN 978-83-7395-979-8
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2022
 • Liczba stron: 224
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Książka, jest uhonorowaniem dorobku naukowego Profesora Adama Czerwińskiego, a zarazem podziękowaniem za lata współpracy ze strony pracowników oraz władz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Książka Informacja – dobro publiczne czy prywatne? Nowe wyzwania jest zarazem kontynuacją dwóch poprzednich monografii z tego cyklu. W poprzednich edycjach podjęto dyskusję dotyczącą charakteru informacji jako dobra. Rozważania potwierdziły, że z jednej strony należy ona do kategorii dóbr publicznych, a z drugiej strony tzw. produkty informacyjne mają wszelkie cechy dóbr prywatnych. Tematyka monografii jubileuszowej oscyluje wokół nowych wyzwań umożliwiających selektywne działania wobec informacji publicznej lub prywatnej i obejmuje m.in. zagadnienia: roli informacji w kreowaniu smart city, dostępności różnych źródeł informacji w kontekście ich wykorzystania i kategoryzacji, zagrożeń dla informacji w społeczeństwie informacyjnym, zarządzania informacją, innowacjami i jej jakością, prawnych uwarunkowań dostępu do informacji publicznej i publicznoprawnej. Prezentowane zagadnienia stały się punktem wyjścia niniejszej monografii, która została podzielona na sześć rozdziałów. […]

Praca podejmuje problematykę dotyczącą zarówno społeczeństwa informacyjnego, jak i samej informacji. Mam jednak nadzieję, że stanie się ona źródłem inspiracji twórczych oraz doskonałym przyczynkiem do dalszych badań i kolejnych publikacji.

/z wprowadzenia/
Marcin Krzesaj

 • Autor: Krzesaj Marcin, Jańdziak Anna (red. nauk.)
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Informacja_Nowe_wyzwania_spis_tresci.pdf Pobierz
  Informacja_Nowe_wyzwania__Wprowadzenie.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-978-1, e-ISBN 978-83-7395-979-8
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2022
 • Liczba stron: 224
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego