Literatury i kultury. Studia i szkice pracowników Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 17,00 zł
  17,85 zł*
 • Autor: Lenart Mirosław, Wolny Ryszard W. (red. nauk.)
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Lenart-Wolny-Literatury-i-kultury-stresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-888-3
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2020
 • Liczba stron: 198
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Zawartość tomu stanowi zbiór tekstów pracowników nowej struktury akademickiej, łączącej badaczy literatur powstających w językach europejskich, którzy związani są z Uniwersytetem Opolskim. Tym samym dobór artykułów jest odbiciem ich dotychczasowych zainteresowań oscylujących wokół utworów literackich pisanych przede wszystkim po polsku, angielsku, francusku, niemiecku oraz w językach słowiańskich. Na naukową wartość publikacji nakłada się świadectwo wspólnego wysiłku zespołu pracowników Instytutu, którzy dopiero od niedawna mają okazję współpracować ze sobą, a przez to żywiej interesować się tematyką oraz charakterem podejmowanych przez koleżanki i kolegów studiów. W założeni redaktorów tom otwiera serię wydawnictw zawierających opracowania o coraz bardziej zbliżonym charakterze i tematyce, co stanowi oczekiwaną wartość oraz jasny przekaz skierowany do studentów szukających na uniwersytecie nie tylko możliwości osiągnięcia naukowych stopni i tytułów, ale także jakiejś propozycji o charakterze metodologicznym, pozwalającej lepiej rozumieć świat, w jakim przyjdzie im żyć i pracować. Oczywiście tak nakreślony program zawiera w swojej istocie pragnienie stworzenia rozpoznawalnej szkoły badań nad literaturą, co jest tyle pożądanym co też koniecznym kierunkiem, ku jakiemu dążą pracownicy Instytutu Nauk o Literaturze. Postrzegany w takim kontekście założeń tom, będzie zapewne w niedalekiej przyszłości punktem odniesienia do drogi, jaką przeszli badacze literatury skupieni w opolskim środowisku naukowym oraz świadectwem rozwoju pozwalającego lepiej zrozumieć, w jakim kierunku warto podążać. Lektura pomieszczonych w tomie tekstów przekonuje, że cele stawiane sobie przez ich autorów to przede wszystkim studia na literaturą, zwłaszcza prowadzone w kontekście porównawczym, pozwalające poczuć, że cały czas prowadzona jest dyskusja o tym, o czym ludzie parający się twórczością literacką spierają się do stuleci. Chodzi w uproszczeniu o próbę zgłębienia problemu badawczego dającego się ująć w słowach: czy literatura, mniej lub bardziej piękna, to tylko kłamstwo o świecie, czy też mówi, w sposób czasem nie do końca dosłowny, a bywa, że tajemniczy, o prawdzie? Odpowiedź nad tak postawione pytanie po części prezentują artykuły pomieszczone w zbiorze studiów, które płyną z potrzeby dawania świadectwa o wartości, jaka płynie ze studiowania literatury.
 • Autor: Lenart Mirosław, Wolny Ryszard W. (red. nauk.)
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Lenart-Wolny-Literatury-i-kultury-stresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-888-3
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2020
 • Liczba stron: 198
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego