"Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone". No 2: La transgression dans la littérature française et francophone

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni18.90 zł

  Stara cena: 18,90 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 9,00 zł
  9,45 zł*
 • Autor: Ledwina Anna (red. nauk.)
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Literaport-02-Spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN:
 • ISSN: 2392-0637
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2015
 • Liczba stron: 220
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

L’objet du livre est de présenter, dans une perspective interdisciplinaire, diverses approches de la notion de transgression. Entendue comme le dépassant des frontières et des canons esthétiques, l’écart par rapport aux règles, la transgénéricité, elle se révèle être un phénomène très complexe, et, en même temps, intéressant, lié à l’invention créatrice.

Mais, la notion de transgression s’inscrit dans un contexte plus vaste, se manifestant par des attitudes peu conventionnelles, voire iconoclastes, le refus des interdits, des tabous, de toutes normes, avant tout en ce qui concerne le personnage littéraire de la femme.

Analysée sous un aspect individuel et collectif, la transgression se laisse interpréter également en tant que moyen technique et expressif, un modus operandi correspondant à la nature humaine, qui véhicule des initiatives rebelles.

 

            Treścią pracy jest próba spojrzenia – w perspektywie interdyscyplinarnej – na wielowymiarowość pojęcia transgresji i jego różne rozumienia. Pojmowana jako przekraczanie granic i kanonów estetycznych, odstępstwo od reguły, hybrydyczność gatunkowa jawi się ona jako zjawisko niezwykle złożone, a zarazem interesujące, związane z inwencją twórczą.

            Pojęcie transgresji wpisuje się jednak w szerszy kontekst dotyczący poszukiwaniu sensu, manifestując się poprzez niekonwencjonalne, czy wręcz obrazoburcze zachowania, łamanie zakazów, tabu, odrzucanie wszelkich norm, zwłaszcza w odniesieniu do literackiej postaci kobiety.

            Postrzegana w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, transgresja może być interpretowana również jako środek techniczny i narzędzie ekspresji, jako swoisty modus operandi właściwy dla natury ludzkiej, który odzwierciedla buntownicze postawy.

Praca jest adresowana do literaturoznawców, badaczy literatury francuskiej i frankofońskiej, studentów i absolwentów filologii romańskiej.

 • Autor: Ledwina Anna (red. nauk.)
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Literaport-02-Spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN:
 • ISSN: 2392-0637
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2015
 • Liczba stron: 220
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego