La vie quotidienne à Paris suivant les chroniques d’Émile Zola : un regard oblique [Życie codzienne w Paryżu według kronik Emila Zoli : spojrzenie z ukosa], Studia i Monografie nr 549

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 25,00 zł
  26,25 zł*
 • Autor: Kaczmarek-Wiśniewska Anna
 • ISBN: 978-83-7395-758-9
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2017
 • Liczba stron: 266
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Monografia analizuje obraz życia codziennego w Paryżu epoki II Cesarstwa (1851-1870) przedstawiony w mało znanej odsłonie twórczości „ojca naturalizmu”, Emila Zoli, tj. w jego kronikach dziennikarskich. Dziesięć esejów, z których składa się książka, koncentruje się kolejno na: postawie emocjonalnej Zoli wobec Paryża, osobliwościach jego dziennikarskiego warsztatu, edukacji przygotowującej młodzież do życia we francuskiej stolicy, ciemnych i jasnych stronach paryskiego życia, rozrywkach Paryżan w omawianej epoce i wreszcie śmierci w Mieście Świateł. Celem książki jest przedstawienie Zoli jako znakomitego kronikarza swoich czasów, a jego kronik jako dokumentu kulturowego i antropologicznego o nieocenionej wartości.

 

La monographie analyse l’image de la vie quotidienne à Paris sous le Second Empire (1851-1870) telle qu’elle est présentée dans un volet peu connu de l’œuvre du « père du naturalisme », Émile Zola, à savoir ses chroniques journalistiques. Les dix essais qui composent l’ouvrage se focalisent respectivement sur l’attitude émotionnelle de Zola à l’égard de Paris, sur les particularités de l’approche journalistique de l’écrivain, sur l’éducation qui prépare la jeunesse à la vie dans la capitale française, sur les côtés sinistres et pittoresques de la vie parisienne, sur les loisirs des Parisiens de l’époque et, enfin, sur la mort dans la Ville Lumière. L’objectif du livre est de présenter Zola comme un excellent chroniqueur de son époque et ses chroniques comme un document culturel et anthropologique d’une valeur inestimable.

ZobaczPobierz
Kaczmarek-Wisniewska-La-vie-spis-tresci.pdf Pobierz