L’image de la femme dans l’ouvre d’Émile Zola (Obraz kobiety w twórczości Emila Zoli) (STUDIA I MONOGRAFIE NR 472)

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni 23.10 zł

  Stara cena: 23,10 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 11,00 zł
  11,55 zł*
 • Autor: Anna Kaczmarek
 • ISBN: 978-83-7395-487-8
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2012
 • Liczba stron: 240
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Le livre étudie l’évolution de l’image de la femme et de la féminité qui s’opère dans l’œuvre d’Émile Zola au cours de trois décennies de son travail d’écrivain et de journaliste. L’analyse tient compte autant de la réalité sociale du XIXe siècle que de l’expérience personnelle du romancier ; les idées de Simone de Beauvoir constituant le fil conducteur de la réflexion, l’étude tâche de montrer la possibilité d’une lecture alternative du cycle romanesque des Rougon-Macquart et des Chroniques et Polémiques, prenant en considération les acquis du féminisme et ôtant à Zola l’étiquette traditionnelle de « misogyne ». L’ouvrage présente trois figures féminines qui reviennent de façon récurrente dans les écrits zoliens : la jeune fille, la mère et la prostituée, dont l’analyse s’appuie, à part les méthodes strictement littéraires, sur des éléments sociologiques, philosophiques et anthropologiques, conformément au postulat de pluridisciplinarité de la science moderne.

Książka przedstawia ewolucję idei kobiety i kobiecości, jaka dokonuje się w twórczości Emila Zoli w ciągu trzech dziesięcioleci jego pracy pisarskiej i dziennikarskiej. Analiza tego zagadnienia bierze pod uwagę zarówno rzeczywistość społeczną XIX wieku, jak i osobiste doświadczenia pisarza. Ponieważ nić przewodnią refleksji stanowią idee Simone de Beauvoir, zamierzeniem pracy jest ukazanie możliwości odmiennej lektury dzieł Zoli, tak cyklu powieściowego Rougon-Macquartowie, jak i Kronik i Polemik; lektura ta, uwzględniając osiągnięcia feminizmu, pozbawiłaby być może Zolę nadawanej mu tradycyjnie etykiety pisarza „niechętnego kobietom”. Zgodnie z dążeniem współczesnej nauki do interdyscyplinarności, studium przedstawia trzy powracające regularnie w twórczości Zoli figury kobiecości: młodą dziewczynę, matkę oraz prostytutkę, opierając się nie tylko na ściśle literackich metodach analizy tekstu, lecz uwzględniając także elementy socjologiczne, filozoficzne i antropologiczne.
Praca jest adresowana do literaturoznawców – wykładowców i studentów filologii romańskiej
ZobaczPobierz
Kaczmarek_L_image_de_la_femme_spis_tresci.pdf Pobierz