In the Shadow of the Iron Lady: Thatcherism as a Cultural Phenomenon and Its Representation in Contemporary British Novel (STUDIA I MONOGRAFIE NR 450)

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni 25.20 zł

  Stara cena: 25,20 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 12,00 zł
  12,60 zł*
 • Autor: Nicieja Stankomir
 • ISBN: 978-83-7395-434-2
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 250
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
The book concentrates on the discussion of the cultural dimensions of Thatcherism, a phenomenon of British politics associated with the charismatic figure of Margaret Thatcher. It also presents the ways in which the contemporary British novel reflected this complex and controversial phenomenon. The book is divided into two major parts. The first part concentrates on the detailed analysis of Thatcherism with particular attention paid to its widely understood cultural dimensions. The second part deals with the way the leading contemporary British novelists such as Martin Amis, Ian McEwan, David Lodge or Margaret Drabble used the medium of the novel to comment on the profound changes in British society, culture and economy associated with the figure of Margaret Thatcher.

Książka pt. „W cieniu Żelaznej Damy: Thatcheryzm jako zjawisko kulturowe i jego reprezentacja we współczesnej powieści brytyjskiej” koncentruje się na omówieniu kulturowych wymiarów Thatcheryzmu, fenomenu polityki brytyjskiej lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku identyfikowanego z postacią charyzmatycznej premier Margaret Thatcher. Przedstawia także sposoby interpretacji zjawiska Thatcheryzmu w powieści brytyjskiej ostatnich trzech dekad. Praca podzielona jest na dwie zasadnicze części. Część pierwsza skupia się na wnikliwej analizie pojęcia Thatcheryzmu ze szczególnym uwzględnieniem jego szerokich kulturowych wymiarów. Druga część książki poświęcona jest sposobom odzwierciedlenia i oceny zmian w społeczeństwie, kulturze i gospodarce kojarzonych z postacią Margaret Thatcher w brytyjskich powieściach wychodzących spod pióra takich czołowych autorów, jak m.in.: Martin Amis, Ian McEwan, David Lodge czy Margaret Drabble.
Książka jest adresowana do specjalistów z dziedziny współczesnej powieści brytyjskiej, kulturoznawstwa oraz nauk politycznych, a także studentów filologii angielskiej oraz politologii.