Galois Module Structure of the Group of Units of Real Abelian Fields (STUDIA I MONOGRAFIE NR 465)

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni6.30 zł

  Stara cena: 6,30 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 3,00 zł
  3,15 zł*
 • Autor: Marszałek Roman
 • ISBN: 978-83-7395-475-5
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 66
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
This report is a contribution to a classical subject, namely the number theory of real, absolutely Abelian number fields. The main topic is the Galois module structure of their groups of units. On account of the developed and applied methods, some sufficient and necessary conditions are given for the existence of the so called Minkowski units for a large class of real Abelian fields.
This reprt is for mathematicians and students of mathematics interested in number theory and especially in algebraic number theory.
Monografia poświęcona jest specjalnemu działowi teorii liczb – algebraicznej teorii liczb absolutnie rzeczywistych ciał abelowych. Głównym przedmiotem badań jest struktura Galois grupy jednostek tych ciał. W oparciu o wprowadzone i zastosowane metody podane są pewne konieczne i wystarczające warunki na istnienie tak zwanych jednostek Minkowskiego w dużej klasie ciał abelowych.
Monografia jest adresowana do matematyków i studentów matematyki zajmujących się teorią liczba, a algebraiczną teorią liczb w szczególności.
 • Autor: Marszałek Roman
 • ISBN: 978-83-7395-475-5
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 66
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego