Discursive Exponents of the Ideology of Counterculture in Allen Ginsberg's Poems (STUDIA I MONOGRAFIE NR 471)

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni 25.20 zł

  Stara cena: 25,20 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 12,00 zł
  12,60 zł*
 • Autor: Molek-Kozakowska Katarzyna
 • ISBN: 978-83-7395-486-1
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 252
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
This monograph offers a comprehensive methodological approach to the study of linguistic representations of ideology, which is then applied in a critical analysis of literary discourse. The subject of analysis is an ample selection of Allen Ginsberg’s contestative poems. The (re)interpretation of these poems aims to identify the most salient discursive exponents of the ideology of counterculture.
This volume is addressed to English Studies and American Studies specialists, as well as literary scholars interested in the writers of the Beat Generation. It also might be of interest to discourse analysts (particularly CDA practitioners) and culture researchers, as well as sociologists and historians looking for interdisciplinary perspectives on the American counterculture and its ideology.

Monografia pt. „Dyskursywne wykładniki ideologii kontrkultury w wierszach Allena Ginsberga” proponuje kompleksowe podejście metodologiczne do badania językowych reprezentacji ideologii, a następnie weryfikuje jego przydatność w toku krytycznej analizy dyskursu literackiego. Przedmiotem analizy są kontestacyjne wiersze autorstwa Allena Ginsberga, których (re)interpretacja ma na celu zidentyfikowanie występujących tam dyskursywnych wykładników ideologii kontrkultury.
Książka przeznaczona jest głównie dla anglistów i amerykanistów, ale także dla literaturoznawców interesujących się twórczością autorów tzw. Beat Generation, badaczy dyskursu i kultury spod znaku Krytycznej Analizy Dyskursu, socjologów, historyków i kulturoznawców zainteresowanych badaniami nad kontrkulturą amerykańską i jej ideologią
ZobaczPobierz
Molek-Kozakowska-Discursive-Exponents-spis-tresci.pdf Pobierz