"Było nie minęło". Antologia tekstów krytycznych poświęconych twórczości Juliana Kornhausera

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni33.60 zł

  Stara cena: 33,60 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 16,00 zł
  16,80 zł*
 • Autor: Gleń Adrian (red. nauk.)
 • ISBN: 978-83-7395-464-9
 • ISSN:
 • Format: A5
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 318
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Teksty zawarte w antologii stanowią obraz recepcji jednego z najbardziej interesujących twórców pokolenia ’68; poszczególne prace łączy w książce pragnienie wszechstronnego i możliwie szerokiego spojrzenia na poezję Kornhausera od debiutu aż do utworów opublikowanych w ostatniej dekadzie. Tak zestawiona antologia ma zarysować punkt, w którym znajduje się refleksja literaturoznawców nad dorobkiem krakowskiego poety, być pomocą w studiowaniu pisarstwa autora „Świata nie przedstawionego”. „Trafność wyboru – pisała w recenzji wydawniczej prof. Irena Jokiel – wynika m.in. z tego, że znalazły się tu wypowiedzi o zjawiskach, wokół których krystalizują się podstawowe zagadnienia określające „osobność” Kornhausera: skupienie na zmysłowo wyostrzonym konkrecie, operowanie językami odtwarzającymi rzeczywistość w jej autentycznym wymiarze, empatyczny stosunek do zmieniającego się świata i – mówiąc po conradowsku – „wymierzanie temu światu sprawiedliwości”.

Książka przeznaczona jest nie tylko dla literaturoznawców i krytyków literatury zajmujących się polską poezją współczesną, ale także – ze względu na eseistyczny w dużej mierze charakter – także dla wszystkich miłośników poezji autora „Świata nie przedstawionego”. Tom z pewnością ułatwi poruszanie się w obrębie problematyki i stylu twórczości Juliana Kornhausera, a także stanowić będzie cenne źródło wiedzy na temat kontekstu historycznoliterackiego (poezji i poetyki nowofalowej), w obrębie którego zwykło się umieszczać pisarstwo krakowskiego twórcy (jakkolwiek fenomen twórczości literackiej Kornhausera autorzy tomu starają się ukazać w oderwaniu od biografii i historii).
 • Autor: Gleń Adrian (red. nauk.)
 • ISBN: 978-83-7395-464-9
 • ISSN:
 • Format: A5
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 318
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego