Zrozumieć wykrzyknik. Semantyka czeskich wykrzykników (STUDIA I MONOGRAFIE NR 603)

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 20,00 zł
  21,00 zł*
 • Autor: Krzempek Monika
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Krzempek-Zrozumie-wykrzyknik-Spis.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-909-5
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2020
 • Liczba stron: 218
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Książka składa się ze wstępu oraz trzech rozdziałów. Pierwszy umożliwia zaznajomienie się z problematyką związaną z wykrzyknikami i obejmuje ogólne rozważania nad ich charakterystyką i właściwościami. Opisuję w nim historię badań nad tą kategorią językową oraz sposoby jej definiowania w różnych typach źródeł. Omawiam także stosowane dotychczas klasyfikacje i podziały wykrzykników, a także ich miejsce w systemie części mowy.

Rozdział drugi stanowi wprowadzenie do części analitycznej. Zawiera podsumowanie stanu badań nad znaczeniem wykrzykników, omówienie stosowanych dotychczas strategii badawczych, a także opis przyjętej w pracy koncepcji znaczenia i zastosowanej metody kognitywnej analizy semantycznej. Zamyka go podrozdział będący już częściowo fazą wstępną właściwej analizy semantycznej, przedstawiam w nim procesy gramatyczne, które mogą modyfikować znaczenie wykrzykników i mają na nie wpływ.

W rozdziale trzecim przeprowadzam szczegółową i dogłębną analizę właściwości semantycznych poszczególnych wykrzykników. Składa się on z trzech podrozdziałów, z których każdy poświęcony jest zbiorowi form konceptualizowanych w ramach określonej domeny centralnej – domeny uczucia, dźwięku, ruchu i innych domen abstrakcyjnych. Poszczególne części rozpoczyna krótka charakterystyka danej domeny, po której następuje właściwa analiza leksemów w niej konceptualizowanych, zbudowana w oparciu o badania kontekstów, w jakich się pojawiają. Na końcu zamieszczono podsumowanie wyników badań.

Uzupełnienie pracy stanowią indeks wykrzykników, wykaz leksemów o najbardziej skomplikowanych matrycach, a także obszerny aneks zawierający egzemplifikację opisywanych w pracy procesów gramatycznych i właściwości semantycznych.

/ze wstępu/

 • Autor: Krzempek Monika
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Krzempek-Zrozumie-wykrzyknik-Spis.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-909-5
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2020
 • Liczba stron: 218
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego