Wprowadzenie do analizy dowodowej w procesie karnym (STUDIA I MONOGRAFIE NR 593)

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 12,00 zł
  12,60 zł*
 • Autor: Wielki Rafał
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Wielki-Wprowadzenie-do-analizy-Spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-887-6
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2020
 • Liczba stron: 128
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

We współczesnym świecie powszechnie mówi się o funkcjonowaniu społeczeństwa informacyjnego. Stale rosnące potrzeby umiejętnego zarządzania informacjami nie pozostają bez wpływu na pracę organów ścigania, które muszą radzić sobie z rozwiązywaniem problemów kryminalnych. W kryminalistyce analiza informacji wciąż ma przed sobą wiele do odkrycia, dlatego rośnie potrzeba adaptacji w praktyce metod analitycznych, nie tylko w sferze wykrywczej, ale być może przede wszystkim w sferze dowodowej.

Rozwój analizy dowodowej utożsamia się z szerszym ruchem intelektualnym, jakim jest tzw. Nowa Szkoła Dowodów (New Evidence Scholarship). Postulaty formułowane w ramach tego nurtu odnoszą się do uwzględniania w kryminalistyce: równowagi, przejrzystości, solidności, wartości dodanej, elastyczności i logiki, które są podstawą szerszego myślenia o filozofii śledztwa i działań policyjnych, co wpisuje się w koncepcję nauki o dowodach, niezależnej od sztucznych, prawnych reguł postępowania.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie istoty analizy informacji w odniesieniu do materiału dowodowego oraz współczesnych osiągnięć kryminalistyki w tym zakresie, które mogą być zaadoptowane dla potrzeb procesu karnego. W pracy zostały uwzględnione różne podejścia metodologiczne w analizie materiału dowodowego związane z argumentacją, narracją, a także tworzeniem diagramów dowodowych oraz stosowaniem w szerszym zakresie ujęcia Bayesowskiego

 

 • Autor: Wielki Rafał
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Wielki-Wprowadzenie-do-analizy-Spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-887-6
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2020
 • Liczba stron: 128
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego