Podróż Polaków przez Morze Czerwone. Komunizm nasz codzienny. Szkice historyczno-prawne. (Studia i Monografie nr 618)

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 15,00 zł
  15,75 zł*
 • Autor: Szymański Andrzej
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Szymanski_A.__Podroz__spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-965-1
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2022
 • Liczba stron: 138
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Na książkę składa się pięć tekstów mówiących o codziennym borykaniu się Polaków z komunizmem, a ściślej – o ich funkcjonowaniu w ramach stworzonego i firmowanego przez komunizm porządku prawnego w naszej Ojczyźnie. Niektórzy z nich walczyli ze zniewoleniem, inni w nim uczestniczyli i je budowali, jeszcze inni – starali się po prostu żyć, najlepiej jak umieli. Nikogo nie staram się oceniać, ponieważ nie mam żadnych po temu uprawnień. Cieszę się z tych, którzy zdali trudny egzamin i „zachowali się jak trzeba”, współczuję tym, którym to się nie udało, traktując ich raczej jako ofiary nieludzkiego systemu, niż współsprawców zła.

Pierwszy rozdział publikacji, która stanowi zbiór szkiców z historii prawa, zatytułowany jest Sprawa księdza Norka. Mowa w nim o jednym z wielu księży prześladowanych w okresie stalinowskim na Śląsku Opolskim. Starałem się ukazać osobę kapłana, jego poglądy, działanie oraz to, w jaki sposób obszedł się z nim komunistyczny aparat represji, stosujący obowiązujące wówczas prawo.

Drugi rozdział nosi tytuł Internowani i internowanie w obiektywie opolskiej bezpieki 1980–1983. Część II. Jest to kolejna część opracowania, którego część pierwsza ukazała się w monografii mojego autorstwa Ludowa władza – nieludzki reżim. Opolanie pomiędzy sprzeciwem a współpraca (szkice historyczno-prawne), wydanej w 2019 r. 

Trudna sprawa księdza Józefa Plewni to tytuł kolejnego rozdziału. Przedstawiono w nim szczegóły pozyskania i „prowadzenia” przez Służbę Bezpieczeństwa tajnego współpracownika ps. „Góra”, którym był właśnie ks. Plewnia, Ślązak pochodzący spod Olesna. Pozyskany na materiałach kompromitujących, wcześniej skazany w nierzetelnym procesie za nieudowodnione bicie dzieci na lekcjach religii, zgodził się na przekazywanie informacji bezpiece.

Kolejne dwa rozdziały dotyczą funkcjonowania Wydziału do Spraw Wyznań przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu i Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców.

 • Autor: Szymański Andrzej
 • Załączniki:
  ZobaczPobierz
  Szymanski_A.__Podroz__spis_tresci.pdf Pobierz
 • ISBN: 978-83-7395-965-1
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2022
 • Liczba stron: 138
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego