Osnowy sławianskoj fiłołogii. Tom I: Istoriko-etnograficzeskaja i etnoligwisticzeskaja problematika. Tom 2: Lingwisticzeskaja problematika

Dostępność: W magazynie

 • Najniższa cena w ciągu 30 dni 99.75 zł

  Stara cena: 99,75 zł*

  Rabat: 50%

  Cena netto: 47,50 zł
  49,88 zł*
 • Autor: Aleksandr Dmitrijewicz Duliczenko
 • ISBN: 978-83-86881-56-7
 • ISSN:
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 1168
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: UO IFP, OTPN
Monografia Podstawy filologii słowiańskiej (Основы славянской филологии) prof. A. Duliczenki jest syntezą wiedzy na temat slawistyki. Dla studentów i wykładowców kierunków humanistycznych, w szczególności slawistycznych, spełnia funkcję encyklopedii i podręcznika akademickiego.
Książka prof. Aleksandra Duliczenki zawiera kompletną informację o historii i stanie wszystkich współczesnych języków słowiańskich, także tych rozwijających się pod względem funkcjonalnym (mikrojęzyków literackich) w uwikłaniu kulturowym i politycznym. Nie ma obecnie na naukowym rynku księgarskim podobnego kompendium.

А. Д. Дуличенко, Oсновы славянской филологии, т. I: Историко-этнографическая и этнолингвистическая проблематика, т. II: Лингвистическая проблематика

Новая книга А.Д. Дуличенко – плод неутомимой научной деятельности всей его жизни. Книга написана в период, когда в славистике особо ощущается лакуна в обобщающих исследований по славянской филологии. Современное славянство представлено им во всей языковой и культурологической полноте и широте, во всём многоцветии славянских языков и культур.
Теоретически основательное, новое по многим интерпретациям, фундаментальное и исключительно корректное по интерпретации языковых и культурологических фактов исследование тартуского филолога вносит значительный вклад в изучение славистики на современном этапе. Многие концепции А. Д. Дуличенко уже известны по его публикациям и получили положительный резонанс как в России, так и за рубежом. Обобщающий труд, представленный теперь в виде монографии, можно без преувеличения назвать энциклопедией современного славяноведения.
Для филологов, славистов — аспирантов, докторантов, преподавателей и студентов университетов, академических работников, для всех тех, кто интересуется славянскими народами, их языками и культурами.

Aleksandr D. Duličenko, The Foundations of the Slavic Linguistics, t. 1: Historical-Ethnological and Ethnolinguistic Questions; t. 2: Linguistic Questions.

The theoretical bases of the modern Slavic philology are outlined: in addition to the overview of Slavic nations the following issues are addressed: the Slavic ethnogenesis and the ancient area of location of Slavonic nations (ancestral home) , the ancient live of Slavs according to historical, archeological and linguistic data, the original Common Slavic language and the origin of Slavic languages, the characteristic of their dialectic division, grammatical structure, historical contacts and the formation of literary language. This is followed by their comparative-typological analysis. The problems of Slavic writing system, Old Church Slavic language, as well as the lost Slavic languages, Polabian and Slovinian, are described. For the first time such lingoslavic disciplines as Slavic interlinguistics, Slavic linguonymics, Slavic microlinguistics (on Slavic microlanguages), Carpathian ruthenistics are introduced and substantiated. The overview of the history and the modern state of Slavic philology and the section “On the perspectives of development of Slavic languages and Slavic philology” completes the monograph. The information concerning the International Committee of Slavicists and the international meetings of Slavicists, the Slavistic periodicals, as well as the dictionary of about 900 linguonames are attached to the monograph.
For philologists, students of Slavic philology, postgraduates, candidates for a doctor’s degree, professors, academicians, all those who is interested in Slavic nations, their languages and culture.