Konkursowy wybór projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej (Studia i Monografie nr 599)

Dostępność: W magazynie

 • Cena netto: 20,00 zł
  21,00 zł*
 • Autor: Nitecki Stanisław
 • ISBN: 978-83-7395-903-3
 • ISSN: 1233-6408
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2020
 • Liczba stron: 210
 • Oprawa:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Opracowanie Konkursowy wybór projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej autorstwa dr hab. prof. UO Stanisława Niteckiego poświęcone jest problematyce wyboru projektów do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w trybie konkursowym. W pracy tej przedstawiono charakter prawny tego postępowania, występujące na jego gruncie podstawowe zasady oraz rozstrzygnięcia, którym ustawodawca nadał szczególne nazwy, takie jak „pisemna informacja” oraz „informacja”. Praca prezentuje poszczególne etapy postępowania konkursowego i dzieli je na etapy obligatoryjne oraz fakultatywne. W ramach etapów obligatoryjnych wyodrębnione zostały następujące: etap prac przygotowawczych zmierzających do sprawnego przeprowadzenia konkursu; etap związany z działaniami podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie; etap zgłaszania wniosków przez zainteresowanych wnioskodawców oraz etap oceny złożonych projektów i podjęcia działań związanych z przeprowadzoną oceną. Dla tych wnioskodawców, którzy uzyskali pozytywną ocenę postępowanie konkursowe będzie zakończone, natomiast dla tych wnioskodawców, którzy nie uzyskali pozytywnej oceny występują dwa kolejne etapy, a mianowicie postępowanie odwoławcze (protestowe) oraz postępowanie związanie z wniesieniem skargi do sądu administracyjnego. W prezentowanym opracowaniu w szerokim stopniu wykorzystano orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych, zarówno Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i wojewódzkich sądów administracyjnych.

ZobaczPobierz
Nitecki-Konkursowy-wybor-spis_tresci.pdf Pobierz